Yritysten riidanratkaisu

Asianajajamme voivat edustaa yritystä erilaisissa riidanratkaisumenettelyissä, kuten sovittelussa, välimiesmenettelyssä tai oikeudenkäynnissä. Annian asianajajat antavat yrityksille myös oikeudellista neuvontaa, joka auttaa välttämään riitatilanteita tai valmistautumaan niihin.

Monet toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. 

Sopimukset, riita-asiat ja sovittelu sekä talousrikokset

Myös avoliiton purkautuessa on mahdollista vaatia hyvitystä yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on yksi vaihtoehto riita-asian ratkaisemiseen. Koska menettely ei ole julkinen, se on usein yritykselle edullista, koska liike- tai ammattisalaisuudet tai edes riidan olemassaolo eivät tule sivullisten tietoon.