Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Asianajotoimisto Anniassa käsitellään sekä miten niitä kerätään, käsitellään ja suojataan.

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Annia Oy
Kaivokatu 1 Paasiaukio, 13100 Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Maria Puputti
maria@annia.fi

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito, hallinta ja asiakasviestintä sekä esteellisyyksien selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Henkilötunnus
  • Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä näitä koskevat muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset
Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllämainitun posti- tai sähköpostiosoitteen kautta.