Perintöasiat

Tarjoamme monipuolisesti palveluita perintöasioihin liittyen. Perunkirjoitus, perinnönjaon suunnittelu, testamentin laatiminen ja näihin liittyvät riitatilanteet edellyttävät usein ammattilaisen apua. Saat meiltä myös asiantuntevaa neuvontaa perintöasioissa.

Monet toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. 

Miten nopein, helpoin ja edullisin perinnönjako tehdään?

 • Sopikaa osakkaiden kesken miten pesä jaetaan
 • Yhteys Anniaan ja ajan varaus
 • Kaikki asiakirjat toimitetaan samalla kertaa
 • Laaditaan kirjallisesti ja toimitetaan etukäteen kaikki tieto perinnönjaosta
 • Laaditaan kirjallinen perinnönjakosopimus Anniassa
 • Allekirjoitetaan jakosopimus
 • Toimitetaan jakosopimus viranomaisille ja pankkiin, jolla mahdolliset varat jaetaan
 • Kuolinpesä päättyy

Miten riitainen kuolinpesä jaetaan?

 • Yhteys Anniaan, joko avustamme tai toimimme pesänselvittäjä- ja jakajana
 • Haetaan pesänselvittäjä- ja jakaja kuolinpesään
 • Kun määräys tulee, pesän hoito siirtyy pesänselvittäjälle, tällöin osakkaiden ei tarvitse hoitaa yhdessä käytännönasioita
 • Pesänselvittäjä hoitaa käytännön asiat kuolinpesässä
 • Järjestetään pesänselvityskokous tai useampi
 • Pesänselvittäjä selvittää pesän jakokuntoon
 • Jos sovintoa ei synny, pesänjakaja jakaa pesän antamalla jakoratkaisun
 • Varallisuuden tilitys osakkaille
 • Kuolinpesä päättyy

Hautajaisjärjestelyistä voi sopia. Vainajan hautausjärjestelyistä vastaa tavallisesti eloonjäänyt puoliso, kuolinhetkellä avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa vainajan kanssa jatkuvasti elänyt henkilö tai edesmenneen henkilön lähimmät perilliset.

Hautausjärjestelyistä vastuussa olevien välillä voi joskus tulla erimielisyyttä hautaamisen tavasta, paikasta tai hautaustoimituksesta. Ensisijaisesti hautaustoimituksessa tulisi kunnioittaa edesmenneen henkilön tahtoa ja vakaumusta. Sovinto on aina ensisijainen keino ratkaista erimielisyydet edellä mainittujen henkilöiden välillä. Viime kädessä hautausjärjestelyjä koskevat erimielisyydet ovat kanteella käräjäoikeudessa ratkaistavia asioita, joissa käräjäoikeus voi antaa ratkaisun.
Avustamme tarvittaessa kuolinpesän osakasta tai muuta läheistä hautausjärjestelyihin liittyvissä riita-asioissa.

Perintöasioiden asianajotoimisto

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvonta-valtuutus

Edunvalvontavaltuutuksella voit määrätä kuka hoitaa asioitasi tilanteessa, jossa et itse siihen kykene sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi.

Testamentti

Mitä tapahtuu omaisuudellesi, kun kuolet? Pahimman varalle on järkevää varautua, vaikka olisikin helpompaa vain olla ajattelematta koko asiaa.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus saattaa tuntua kovin haastavalta, monien muiden hoidettavien asioiden ohella. Lue lisää ja anna meidän olla apunasi.

Perinnönjako

Kokeneet asiantuntijamme auttavat ja neuvovat jakokirjan laatimisessa sekä opastavat tilanteessa, jossa kuolinpesään on määrätty pesänjakaja.

Aiheeseen liittyen:

Testamentti ja perintövero

Testamentti ja perintövero

Testamentti toimii henkilön viimeisenä tahtona perinnön jakamisessa ja perintöveron suunnittelussa. Testamentti on ainoa keino poiketa lähtökohtaisesta lainmukaisesta perimysjärjestyksestä. Testamentin avulla…
Lapsen jättäminen perinnöttömäksi

Lapsen jättäminen perinnöttömäksi

Lain mukaan rintaperilliset voivat vaatia edesmenneen perinnöstä lakiosaa, joka perillisellä on oikeus saada edesmenneen tekemästä testamentista huolimatta. Lakiosuus turvaa näin…
Kuinka estää perintöriita?

Kuinka estää perintöriita?

Perintö ja perinnönjako on klassinen sukuriitojen aiheuttaja. Syitä perintöriitojen aiheutumiselle voi olla lukuisia. Syynä voi esimerkiksi olla tietämättömyys siitä, miten…