Maatilan yritystoiminnassa eteen tulevia lakikysymyksiä

Maatalousyrittäjä kohtaa aina työuransa aikana tilanteita, joissa tarvitsee lainopillisia neuvoja. Neuvot vaihtelevat paljon riippuen maatilan elinkaaren vaiheesta. Tilan aloittamista suunnittelevat kaipaavat neuvoa hyvin erilaisiin asioihin kuin ne, jotka ovat jo pyörittäneet toimintaa aktiivivaiheessa. Tilan pyörittämisen myöhäisemmässä vaiheessa taas korostuvat sukupolvenvaihdosasiat ja toiminnan siirtämiseen seuraavalle liittyvät kysymykset.

Kun maatila siirtyy lapselle, yleensä vanhemmat haluavat ohjata tilan yksinomaan oman lapsen omistukseen, ei hänen aviopuolisolleen. Tällöin tulee miettiä avioehtoa tai testamenttia, riippuen miten tila siirtyy lapselle. Testamentilla voi esimerkiksi määrätä, että tilan hallintaoikeus säilyy puolisolla, kunnes lapset ovat täysi-ikäisiä. Myös edunvalvontavaltuutus on tärkeä hoitaa kuntoon. Yleensä yrittäjän työpanos on merkittävä ja miten maatila pyörii, jos yrittäjälle sattuu jotain ikävää? Riskit ovat kuitenkin merkittävät. Käytännössä se tarkoittaa valtakirjaa, jolla valtuutetaan toinen henkilö hoitamaan puolestaan tilaan liittyviä asioita esimerkiksi tapaturman tai sairauden sattuessa. Valtakirjalla hänen puolisonsa voi muun muassa myydä viljaa, hakea EU-tukia ja tehdä viljelysopimuksia.

Maatalousyrittäjä monesti pyrkii kasvattamaan maa- tai metsätilansa kokoa. Esimerkiksi metsä ja peltokauppakirjoihin liittyy omaa juridiikkaansa, jonka suhteen asianajajan apu on järkevää. Yhdessä pohdittavia asioita voi olla esimerkiksi myyntiverotus ja metsävähennys. Kauppahinnan jaottelussa ostajan kannattaa huomioida verotuksessaan 60 prosenttia metsämaan kauppahinnastavähennys.