Yritysten sopimusasiat

Autamme yritysasiakkaitamme erilaisissa sopimusasioissa. Asianajajamme avustavat sopimusneuvotteluissa ja varmistavat, että sopimukset laaditaan huolellisesti siten, että ne suojaavat yrityksen oikeudet ja edut. Annia avustaa yrityksiä myös sopimusriskien hallinnassa ja riitatilanteissa sekä osakekaupoissa ja yrityskaupoissa.

Monet toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. Kysy lisää!

Yritysten sopimusasiat

Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi ja siinä onkin hyvä tukeutua ammattilaisen neuvoihin. Asiantuntijamme auttavat ja opastavat sinua yrityksesi alkumetreistä lähtien.

Liikehuoneiston vuokraus

Liikehuoneiston vuokrausta säätelee erityislaki. Ero asuinhuoneiston vuokraukseen ilmenee selkeinten siinä, että monista säännöksistä voidaan poiketa erillisellä sopimuksella.

Yrityksen myynti ja liiketoiminnan luovutus

Osakekaupalla ja liiketoimintakaupalla on eroa. Yritystoiminnan luovutukset ovat helpointa ja edullisinta tehdä juuri osakeyhtiössä.

Sopimukset, riita-asiat ja sovittelu sekä talousrikokset

Kokeneet juristimme auttavat sinua monissa liiketoiminnassa eteentulevissa haasteissa. Ota yhteyttä ja anna asiantuntijan auttaa.

Toimitus- ja hankintasopimukset

Yrityksen myynti tarvitsee asiakassopimuksia eli toimitus- ja hankintasopimuksia. Nämä vakiosopimukset määrittelevät kaupan ehdot ja liittyvät siten ydinliiketoimintaan ja ovat siksi välttämättömiä kannattavan liiketoiminnan harjoittamisessa. Parhaan kumppanin löytäminen sopimuksien tarkastajaksi voi olla yrityksen kilpailukykyä merkittävästi lisäävä tekijä. Kun sopimuksessa on huomioitu riittävällä tavalla nopeasti muuttuva liiketoimintaympäristö, pienentää se merkittävästi myyntitoiminnan riskejä. tilaajatoiminnassa tarvitaan hankintasopimuksia. On tärkeää huomioida tuotteen sekä palvelun hinnan ja ominaisuuksien lisäksi sopimuksen sisältö ja mahdolliset erityisehdot.

Työsuhteet ja johtajasopimukset

Työntekijät ovat yrityksen tärkein pääoma ja sopimuksiin tulee panostaa ennaltaehkäisevästi. Työnantajalla on paljon velvollisuuksia ja työntekijöiden oikeudet määritellään laissa. Virheellinen menettely henkilöstöasioissa voi synnyttää vahingonkorvausvastuun, joten näihin asioihin on hyvä panostaa etukäteen. Myös salassapito- ja kilpailukieltosopimukset luovat turvaa. Johtajien kohdalla usein joudutaan miettimään, tulevatko he työsuhteeseen vai tehdäänkö johtajasopimus vai normaali työsopimus.

Muut sopimukset

Sopimukset kuuluvat yrityksen arkeen. Sopimuksien laatiminen on Annian ydinosaamisaluetta ja laadimme erilaisia sopimuksia yritysten eri tarpeisiin ja tilanteisiin. Laadimme tarvitsemasi sopimuksen tai muokkaamme tekemäsi sopimusluonnokset. Tulkitsemme myös jo tehtyjä sopimuksia ja avustamme sopimusriidan eri vaiheissa sovintomenettelystä oikeudenkäyntiin.