Arvot

Ammattitaitoinen henkilöstömme koostuu luotettavista ja osaavista juridiikan ammattilaisista. Parhaan mahdollisen palvelun takaamiseksi kouluttaudumme jatkuvasti, jotta tietomme ja taitomme pysyvät ajan tasalla. Kommunikoimme ymmärrettävästi ja selkeästi niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Suhtaudumme aina asiantuntevasti myös vastapuoliin, tuomioistuimiin ja viranomaisiin.

Toimintamme on aina asiakaslähtöistä. Välitämme asiakkaistamme ja selvitämme heidän tilanteensa kokonaisvaltaisesti. Kerromme heti rehellisen näkemyksemme asiaan ja toimimme aina asiakkaan näkökulmasta läpinäkyvästi ja käytännönläheisesti. Panostamme jokaisen asiakkaan kohtaamiseen, sillä meille on tärkeää, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi, ymmärretyksi ja kohdelluksi tasa-arvoisesti. Joustavuus on meille tärkeää ja pyrimmekin aina organisoimaan toimintamme siten, että kiireessä asiakas saa nopeaa palvelua.

Kannamme vastuumme asiakassuhteistamme ja olemme asiakkaiden tavoitettavissa. Pidämme kiinni sovitusta ja hoidamme tehtävämme huolellisesti ja tehokkaasti. Käsittelemme asiakkaiden tietoja aina luottamuksellisesti ja erityistä tarkkuutta noudattaen. Meitä sitoo työssämme salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.

Asiakkaan kannalta parhaan vaihtoehdon löytäminen on meille tärkeää ja usein tämä onnistuu parhaiten sovinnon kautta. Lakimiehemme käy asiakkaan tilanteen läpi hänen kanssaan ja pyrkii joka tilanteessa löytämään hänelle parhaan vaihtoehdon ja ratkaisun kulloiseenkin tilanteeseen.

Vastuullisuus on meille tärkeää ja teemmekin työtämme ymmärtäen ja kantaen vastuumme. Meillä on toimintamme turvaamiseksi myös vastuuvakuutus.

Teemme työtämme positiivisella asenteella ja ystävällisellä otteella. Meistä oikea asenne on avain hyvään yhteistyöhön, joten olemme aidosti läsnä ja suhtaudummekin asiakkaisiimme tasa-arvoisesti ja kuunnellen.

Yrityksen arvot - Asianajotoimisto Annia