Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynnit ovat monimutkaisia ja vaativia prosesseja, jotka vaativat laajaa asiantuntemusta ja taitoa. meillä on yli 10 vuoden kokemus oikeudenkäynneistä, ja meillä on intohimo auttaa asiakkaitamme menestymään oikeusjärjestelmässä. Asiantunteva henkilökuntamme on erikoistunut moniin eri oikeudenaloihin ja pystyy avustamaan asiakkaitamme monenlaisissa oikeudenkäynneissä. Toimintamme perustuu asiakkaidemme tarpeiden ymmärtämiseen ja niihin vastaamiseen. Kun valitset meidät avustamaan oikeudenkäynnissä, voit olla varma siitä, että saat asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua.

Oikeudenkäynnit ammattitaidolla

Jos tarvitset apua oikeudenkäynnissä, ota meihin yhteyttä. Me voimme auttaa sinua saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset.

Meillä on laaja kokemus monenlaisista oikeudenkäynneistä, mukaan lukien riita-asiat, rikosoikeusasiat, perheoikeusasiat ja paljon muuta. Meidän lähestymistapamme on aina yksilöllinen ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity.

Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme menestymään oikeusjärjestelmässä ja saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset. Meidän kokeneiden oikeudenkäyntiavustajiemme tehtävänä on käyttää tietoa ja osaamistaan asiakkaan eduksi. Meidän oikeudenkäyntiavustajamme ovat taitavia neuvottelijoita ja neuvonantajia, jotka pystyvät antamaan arvokkaita neuvoja ja ohjeita koko oikeudenkäynnin ajan.

Uskomme läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen asiakassuhteissa, ja pidämme asiakkaamme aina ajan tasalla tapahtumista. Meidän tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme ymmärtämään oikeusjärjestelmää ja tarjoamaan heille työkaluja menestyä oikeudenkäynnissä.

Oikeudenkäynti lakitoimisto

Aiheesta lisää

Rikosasian käsittely oikeudessa

Kun syyttäjä on vienyt asian oikeuden käsiteltäväksi, päättää oikeus tavallisesti istuntopäivästä. Joissain vähäisemmissä rikoksissa asia voidaan asianosaisten suostumuksella käsitellä kirjallisessa menettelyssä, mutta pääsääntöisesti rikosasian käsittely tuomioistuimessa toteutetaan pääkäsittelyssä. Asianosaisilla on oikeus olla paikalla ja tuomioistuin kutsuu heidät istuntoon. Joskus asianosaiset kutsutaan istuntoon henkilökohtaisesti tai avustajan edustamana sakon uhalla. Näin toimitaan,

Lue lisää »

Mitä rikosasiassa tapahtuu esitutkinnan jälkeen? Syyttäjän syyteharkinta

Kun poliisi on suorittanut rikosasiaan liittyvän esitutkinnan, rikosasia siirretään syyttäjälle syyteharkintaan. Syyteharkinta on prosessi, jossa syyttäjä päättää, nostaako hän epäillystä rikoksesta syytteen vai ei. Syyttäjän on lain mukaan nostettava syyte epäillystä rikoksesta, jos se on laissa säädetty rangaistavaksi, sen syyteoikeus ei ole vanhentunut ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn

Lue lisää »

Onko henkinen väkivalta rikos?

erveyttä ja ruumiillista koskemattomuutta voidaan loukata eri tavoin: loukkaaminen voi olla fyysistä tai psyykkistä. Pahoinpitely ymmärretään perinteisesti toisen fyysisenä satuttamisena, mutta pahoinpitelyä voi olla myös ilman ruumiillista väkivaltaa.

Lue lisää »