Yleistä tietoa riita-asioista

Riita-asiat
Yleisimmin riitatilanne syntyy erimielisyydestä velkaa, asuntokauppaa, kiinteistökauppaa, tavaran virhettä tai vuokra-asiaa koskien. Riita-asiassa ensisijaisena tavoitteena on riidan sovittelu. Tällöin olemme apunasi ja autamme erimielisyyden sovinnollisessa ratkaisemisessa. Etenkin varallisuusarvoltaan vähäisessä kiistassa on syytä pyrkiä sovintoon ja välttää asian viemistä käräjäoikeuteen asti, koska oikeudenkäyntikulut saattavat kasvaa hyvinkin suuriksi. Riita-asioissa juristin ammattitaito ja rauhanomainen tapa toimia korostuvat ja vaikuttavat aina lopputulokseen.

Me olemme apunasi elämän monissa käänteissä

Anniasta saat ihmisen avuksesi silloin, kun tarvitset oikeudellista apua. Älä jää yksin, vaikka asiat tuntuisivat ylivoimaisilta ja kipeiltä.

Joskus riita-asioiden sopiminen ei kuitenkaan ole mahdollista tai edes kannattavaa. Riita-asian ilmetessä kannattaa ottaa yhteys juristiimme ensi tilassa, jotta asia tulee arvioiduksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tämä helpottaa oikean toimintatavan valintaa ja vähentää siten yleensä myös asiaan liittyviä kustannuksia. Tarvittaessa avustamme myös oikeudenkäynnissä.

Aiheesta lisää

Avioehtosopimuksen eri muodot - kuinka avioehto voidaan toteuttaa.

Avioehtosopimuksen eri muodot

Mikä on avioehto? Avioliitossa puolisoilla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on lähtökohtaisesti avioliittolain mukaisen avio-oikeuden nojalla oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa, että avioliiton päättyessä avioeron tai

Lue lisää »
Rikoksen uhrin korvausvaatimukset

Rikoksen uhrin korvausvaatimukset

Asianomistajaksi rikokseen voi joutua kuka tahansa ja tällöin tulee arvioitavaksi rikoksen uhrin korvausvaatimukset. Asianomistaja käsitteellä tarkoitetaan henkilöä, joka on joutunut rikoksen uhriksi ja muita rikoksen

Lue lisää »