Tieasiat

Tieasioihin liittyvä juridiikka on meille tuttua. Avustamme tieosakkaita ja tiekuntia neuvotteluissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Meidän avullamme neuvottelut ja sovinto saavutetaan päämiehen etu huomioiden.

Tietoimitukset ja sovittelu

Ennen riitaisten tieosakkaiden kiistoja käsittelivät kuntien tielautakunnat. Nyt tilanne on toinen. Päädytään käräjille helposti, jos riitaa ei saada selvitettyä omin voimin tai ulkopuolisen sovittelijan toimesta. Tämä tulee kalliiksi. Kynnys voi olla suuri, ja monesti tiekunnissa selvät väärinkäytökset jäävät käräjöimättä ja yksittäisten toimihenkilöiden mielivaltaiset päätökset voivat jäädä voimaan.

Tiehoitokunnan asiat voivat olla hunningolla. Esimerkiksi on laiminlyöty neljän vuoden välein pidettävät lakisääteiset tiekokoukset tai tilinpäätöstiedot laahaavat jäljessä.

Tietoimituksessa voidaan ratkaista paljon erilaisia tiekunnan asioita toimitusinsinöörin toimesta. Hinta on reilusti halvempi kuin käräjöinti ja tähän voi käyttää asianajajaa sovittelijana. Tietoimituksessa päätetään esimerkiksi tien rakentamis- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta tieosakkaiden kesken ja ratkaistaan tien käyttöön liittyviä epäselvyyksiä.

Yksityistietoimitusta voi hakea kiinteistön omistaja, osaomistaja, tieosakas tai tiekunta. Tiekunnan hakemus edellyttää tiekunnan kokouksen päätöstä. Hakemuksen tekee tiekunnan puheenjohtaja tai tiekunnan valtuuttama henkilö.

Toimistomme juristit osallistuvat puolestanne tarvittaessa tiekokoukseen ja sovittelevat asiaa osapuolten kesken. Avustamme myös mahdollisissa oikeudenkäynneissä ja sopimusten sekä asiakirjojen laadinnoissa.

Riidat oikeudessa

Tieriidat ratkotaan nykyään käräjäoikeudessa ja tällöin valitettavasti moitekanteiden käsittelyn kustannukset nousevat kalliiksi. Kuluriskin takia ihan kaikista asioista ei kannata moitekannetta nostaa. Hävinnyt osapuoli joutuu yleensä korvaamaan myös muiden oikeudenkäyntikulut. Yleensä asiat saadaan kuitenkin sovittua. Joskus asiat eivät kuitenkaan selviä ilman tuomioistuimen ratkaisua.

Yleisimpiä riidan aiheita ovat osakkaan tyytymättömyys tienpitokustannusten jakautumiseen ja tiekunnan kokousmenettelyn lainvastaisuus. On myös mahdollista, että joku tienkäyttäjä vaatii tiekunnalta oikeusteitse korvausta yksityistien kunnossapidon laiminlyönnistä. Asianajotoimisto Annia ja sen juristit auttavat niin sovittelussa kuin koko oikeusprosessin ajan.

Aiheesta lisää

Kohdatessasi seksuaalista häirintää tai seksuaalista ahdistelua, on hyvä kääntyä asianajajan puoleen.

Seksuaalinen ahdistelu – laki ja korvaus

Seksuaalinen ahdistelu on rikos Seksuaalinen ahdistelu on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi teoksi. Lain mukaan seksuaalinen ahdistelu saattaa tulla kyseeseen jos teko tehdään tavalla, joka on omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaalista ahdistelua voi olla esimerkiksi toisen koskettelu. Lisäksi viestin tai kuvan

Lue lisää »
Avioehtosopimuksen eri muodot - kuinka avioehto voidaan toteuttaa.

Avioehtosopimuksen eri muodot

Mikä on avioehto? Avioliitossa puolisoilla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on lähtökohtaisesti avioliittolain mukaisen avio-oikeuden nojalla oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa, että avioliiton päättyessä avioeron tai toisen puolison kuoleman tapauksessa puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan. Tätä puolisoiden oikeutta voidaan

Lue lisää »
Rikoksen uhrin korvausvaatimukset

Rikoksen uhrin korvausvaatimukset

Asianomistajaksi rikokseen voi joutua kuka tahansa ja tällöin tulee arvioitavaksi rikoksen uhrin korvausvaatimukset. Asianomistaja käsitteellä tarkoitetaan henkilöä, joka on joutunut rikoksen uhriksi ja muita rikoksen myötä vahingon kärsineitä. Tällaisessa tilanteessa ennen kuin asia käsitellään tuomioistuimessa rikoksen uhri voi saada käräjäoikeudelta

Lue lisää »