Author picture

Urakoitsijan oman käytön arvonlisäverotus

Arvonlisäveroa tulee suorittaa lähtökohtaisesti kaikesta tavaran ja palvelun myynnistä. Rakennushankkeissa oman käytön arvonlisäverotus usein ajankohtaistuu.

Oman käytön arvonlisäverotus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että itselle luovutettujen palveluiden ja tavaroiden osalta tulee tilittää Verohallinnolle arvonlisäverot samalla tavalla kuin tavallisissa myynnin tilanteissa. Rakennushankkeissa on useita tilanteita, joissa oman käytön arvonlisäverotus tulee laskea ja tilittää. Etenkin tilanteessa, jossa rakennustoimintaa harjoittava yritys perustaa asunto-osakeyhtiön, johon sillä on määräysvalta ja aloittaa yhtiön rakennusten rakentamisen, tulee oman käytön arvonlisäverotus kyseeseen.

Rakentaminen ja alv

Edellä olevassa tilanteessa voi herätä kysymyksiä esimerkiksi siitä, mitkä kaikki kulut tulee huomioida oman käytön arvonlisäverotuksessa tai missä vaiheessa myynnin alv ja ostojen alv-vähennykset tulee ilmoittaa. Vähennysoikeuden seurauksena usein tosiasiassa maksettavaksi jäävä arvonlisävero muodostuu työntekijöiden palkanmaksuun liittyvistä kuluista.

Rakentamiseen liittyy myös monia muita erityisiä kysymyksiä arvonlisäveron kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi kiinteistön myynti, rakennuspalvelun myynti ja osto Suomessa ja ulkomailla, asuinhuoneiston remontointi, kaluston siirto ulkomaille ja takaisin Suomeen, ulkomaalaisen kanssa tehtävä yhteistyö rakennushankkeissa jne.

Arvonlisäverotuksessa rakentaminen liittyy kiinteästi kiinteistöön. Arvonlisäverodirektiivissä ei mainita kiinteistön käsitettä, mutta EU:n neuvoston täytäntöönpanoasetuksessa käsite määritellään. Kiinteistön käsite arvonlisäverotuksessa on paljon laajempi kuin esineoikeudellisen kiinteistön käsite. Verokonsultaatiota pyydettäessä kannattaa käyttää verotukseen perehtynyttä asiantuntijaa.

Anna Annian auttaa

Meillä on kokemusta kaikista rakentamiseen liittyvistä arvonlisäverotuksen tilanteista. Rakentamishankkeissa usein rahallinen määrä on suuri, jolloin riskinä on myös virhetilanteista johtuva suuri veronkorotus. Kannattaa varmistaa ja suunnitella rakentamiseen liittyvät verovelvollisuudet asiantuntijan kanssa ennen kuin verovalvonta alkaa. Me autamme yritystäsi menestymään verotuksen osalta esimerksi verokonsultointia sekä alv-konsultointia tarjoamalla. Autamme myös tarvittaessa verotarkastuksissa, ennakkoratkaisuhakemusten laadinnassa ja valitusasioissa. Lisäksi hoidamme kaikkia muita juridisia toimeksiantoja liiketoimintaasi liittyen, kuten esimerkiksi riita- ja rikosasioita sekä yrityksen sopimusasioita. Katso myös tarjoamamme lakipalvelut yrityksille ja Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme