Author picture

Tiedätkö, miksi avioliitto kannattaa?

Avioliittojen suosio on ollut jo pitkään laskusuunnassa. Tämän taustalla on erityisesti yleinen perhedynamiikan muutos, jossa avoliitot ovat vakiintuneet yleiseksi perhemuodoksi.

Avioliittojen suosio on ollut jo pitkään laskusuunnassa. Tämän taustalla on erityisesti yleinen perhedynamiikan muutos, jossa avoliitot ovat vakiintuneet yleiseksi perhemuodoksi. Vaikka nykyään on hyväksyttyä saada lapsia myös avioliiton ulkopuolella ja avoliitot ovat muutoinkin yleistyneet, niillä ei saavuteta samanlaisia juridisia vaikutuksia kuin avioliitoilla. Miksi avioliitto kannattaa? Avioliitolla on seurauksia esimerkiksi isyyden tunnustamiseen, adoptio-oikeuteen, elatusvelvollisuuteen, sukunimeen sekä avioparin taloudellisin suhteisiin.

Taloudelliset näkökohdat

Avioliitto tuo avioparille avio-oikeuden toisen puolison omaisuuteen. Tämän myötä puolisoiden erotessa omaisuus lähtökohtaisesti jaetaan ja ositetaan tasan heidän välilleen. Aviopuolisot voivat toisaalta sopia myös avioehdosta, jolla avio-oikeuden alaista omaisuutta rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Myös toisen osapuolen kuollessa suoritetaan ositus ja avioliitto mahdollistaa aviolesken perintäoikeuden tietyissä tilanteissa. Avoleskellä tätä oikeutta ei ole. Lisäksi aviopuolisoiden perintöverotus on avopuolisoiden verotukseen verrattuna edullista. Toisen puolison kuollessa aviolesken oikeuksiin liittyy muitakin etuja – avioleski saa jäädä esimerkiksi asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Avopuolisolla ei sen sijaan ole oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin, mikäli se on ollut kuolleen puolison omistuksessa eikä testamenttia ole. Avioleskellä on lisäksi lisäedellytysten täyttyessä oikeus leskeneläkkeeseen.

Asema lähiomaisena

Avioliitossa olevia puolisoita pidetään automaattisesti toistensa lähiomaisina. Lähiomaisina heillä on oikeus saada tietoja toisen terveydestä. Mikäli toinen aviopuolisoista joutuu esimerkiksi onnettomuuteen ja sen myötä tehohoitoon, aviopuoliso pääsee lähiomaisena katsomaan häntä. Tämä ei välttämättä ole mahdollista parin ollessa vain avoliitossa. Lisäksi avioliitto tuo mahdollisuuden niin perheen sisäiseen kuin ulkoiseen lapsen adoptoimiseen. Tämän ansiosta aviopuoliso voi adoptoida esimerkiksi puolisonsa lapsen myös omakseen. Avopari ei sen sijaan voi adoptoida lasta keskenään lainkaan. Avioliitto tuo mukanaan myös puolisoiden keskinäisen elatusvelvollisuuden, jonka mukaan molempien puolisoiden on osallistuttava niin toistensa kuin koko perheen elatukseen kykyjensä mukaisesti.

Avioliitto tuo täten runsaasti turvaa ja varmuutta aviopuolisoiden välille niin avioliiton kuin avioliiton päättymisen aikana. Tämän myötä avioliiton merkitystä niin symbolisena kuin juridisenakin suhteena ei tulisi unohtaa.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme