Author picture

Testamenttaa perintö oikeaan osoitteeseen!

Testamentilla perinnöstä on mahdollista päättää hyvinkin laajasti ja omaisuuden voi testamentata esimerkiksi itse valitulle perheelle tai ystäville.

Suosittelemme testamentin tekemistä kaikille 18-vuotta täyttäneille. Suomen perintökaari sisältää edelleen osaltaan hyvinkin vanhoja säännöksiä, joista testamentilla on mahdollista poiketa. Lainmukainen perimysjärjestys antaa lapsille ensisijaisen oikeuden periä. Jos perittävällä ei ole lapsia, menee perintö perittävän vanhemmille ja sitä kautta sisaruksille ja näiden lapsille. Testamentilla perinnöstä on mahdollista päättää hyvinkin laajasti ja omaisuuden voi testamentata esimerkiksi itse valitulle perheelle tai ystäville. Testamenttaa perintö juridisesti oikein myös perinnönjaon aikaisten riitojen välttämiseksi.

Mitä moninaisemmat perhesuhteet testamentin tekijällä on, sitä tärkeämpää testamentin tekeminen on, jotta perintö menee perittävän tahdon mukaan. Testamentilla esimerkiksi kumppanin tai kumppanien lapset on mahdollista huomioida. Testamentilla omaisuutta on mahdollista jättää myös ystäville tai käytettäväksi itselle tärkeään tarkoitukseen. Testamentti on myös ns. elävä asiakirja, eli sitä voidaan muuttaa koko elämän ajan, niin monta kertaa kuin haluaa.

Testamentille on laissa asetettu muotovaatimuksia, joita tulee noudattaa. Asianajajamme auttavat sinua mielellään juuri sinulle sopivan testamentin tekemisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme