yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestys, yhtiöjärjestyksen muutos Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen asunto-osakeyhtiölain mukaan edellyttää määräenemmistön päätöstä. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaatimusta muutoksen 2/3 määräenemmistön osalta ei ole mahdollista lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä, vaatimuksen tiukentamiselle ei ole estettä. Ennen yhtiökokousta, jossa yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tarkoitus käsitellä, tulee yhtiökokouksen koollekutsumisen […]

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen Read More »

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen asunto-osakeyhtiössä on tärkeä toimenpide, joka vaatii sekä yhtiökokouksen päätöksen että huolellista valmistelua. Tämä prosessi tarjoaa osakkaille mahdollisuuden vaikuttaa asunto-osakeyhtiön toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristön vaatimuksia. Muutokset voivat koskea esimerkiksi yhtiön hallinnointia, osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia, tai vaikkapa yhtiön kunnossapitovastuuta. Tässä artikkelissa käsittelemme, miksi yhtiöjärjestystä saatetaan haluta muuttaa,

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen Read More »