Arvonlisäverotuksen huomioiminen osana liiketoimintaa

Arvonlisävero on luonteeltaan oma-aloitteista, jolloin yrityksen tulee ottaa omaan liiketoimintaansa kohdistuvat verovelvoitteet ajoissa selville. Arvonlisäverotus vaikuttaa siihen, miten yrityksen juoksevat kulut vaikuttavat kannattavuuteen.