vahingonkorvaus

Rikoksen uhrin korvausvaatimukset

Rikoksen uhrin korvausvaatimukset

Asianomistajaksi rikokseen voi joutua kuka tahansa ja tällöin tulee arvioitavaksi rikoksen uhrin korvausvaatimukset. Asianomistaja käsitteellä tarkoitetaan henkilöä, joka on joutunut rikoksen uhriksi ja muita rikoksen myötä vahingon kärsineitä. Tällaisessa tilanteessa ennen kuin asia käsitellään tuomioistuimessa rikoksen uhri voi saada käräjäoikeudelta kirjallisen vaatimuksen toimittamispyynnön. Tällöin on hyvä kääntyä rikos- ja vahingonkorvausoikeuteen perehtyneen asianajajan puoleen turvataksesi oikeutesi […]

Rikoksen uhrin korvausvaatimukset Read More »

Kiinteistökaupan virheen seuraukset voivat johtaa ankariin maksuseuraamuksiin.

Kiinteistökaupan virheen seuraukset

Virhe kiinteistökaupassa johtuu yleisesti jostain seikasta, mikä ei ollut ostajan tiedossa kauppaa tehdessä. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi mitä oikeudellisia seurauksia ostaja voi vaatia, mikäli kiinteistökaupassa on virhe. Mitä ovat kiinteistön virheet? Kiinteistön virheestä säädetään maakaaren 17-19 §:ssä. Kiinteistön virhe voi olla laatuvirhe, vallintavirhe ja/tai oikeudellinen virhe. Lähtökohtaisesti myyjän vastuu perustuu siihen, ettei ostaja tiennyt

Kiinteistökaupan virheen seuraukset Read More »