perinnönjako

Kuinka estää perintöriita?

Perintö ja perinnönjako on klassinen sukuriitojen aiheuttaja. Syitä perintöriitojen aiheutumiselle voi olla lukuisia. Syynä voi esimerkiksi olla tietämättömyys siitä, miten perinnönjako etenee, hankala kuolinpesän osakas tai kuolinpesän osakkeiden jakaminen. Testamentilla voidaan ehkäistä perintöriita, mutta sen laatiminen oikeaoppisesti ja tarkasti on tärkeää, sillä riitojen aiheuttajia ovat muun muassa testamentin puutteellinen ja vanhentunut sisältö. Testamentti on sen […]

Kuinka estää perintöriita? Read More »

perinnönjako

Perinnönjako – Miten se etenee ja mitä ongelmia voi tulla

Kuolinpesä jaetaan joko sovinnollisesti tai pakolla Kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla, mikäli osakkaat pääsevät perinnönjaon sisällöstä yksimielisyyteen. Tällöin puhutaan niin sanotusta sopimusjaosta tai sovintojaosta. Joskus sopiminen perinnönjaon toteuttamisesta perillisten kesken voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi. Sovintojako edellyttää yksimielisyyttä, joten yksikin erimielinen osakas voi estää jaon. Kuolinpesän jakaminen sovinnollisesti on nopeinta ja halvinta. Sovintoratkaisun löytymiseksi

Perinnönjako – Miten se etenee ja mitä ongelmia voi tulla Read More »

Perunkirjoitus etänä – näin se se hoituu kotoa käsin

Perunkirjoitus voidaan järjestää kokonaan etänä, jos läsnäolo esimerkiksi olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittaisi liikaa osakkaita. Meidän kauttamme perunkirjoitus voidaan järjestää kokonaan etänä. Perunkirjoituksen toimittaminen etänä onnistuu vaivattomasti ja laadukkaasti. Mikäli joku toinen osallistuu kokoukseen puolestasi, tarvitaan vain yksilöity valtakirja. Perunkirjoitustilaisuuden järjestää yleensä asianajotoimisto. Perunkirjoituksen aika kerrotaan osakkaille lähetettävässä kutsussa. Perunkirjoituksessa omaisuuden arvo määritetään käypään arvoon

Perunkirjoitus etänä – näin se se hoituu kotoa käsin Read More »

Ositus tehdään viimeistään ennen perinnönjakoa

Kun avioliitto päättyy, on erotilanne aina kuormittava ja on tilanteita, jossa ositus on jäänyt tekemättä. Avioero ja ositus ovat asioita, jotka kuormittavat arkea. Avioliiton aikana on vaikea hahmottaa mitä avioero tarkoittaa ja sen merkitys voi tulla yllätyksenä. Yleensä mietityttää onko pakko tehdä ositusta tai milloin ositus pitää tehdä. Moni eronnut alkaa pohtia vuosien jälkeen tilannetta

Ositus tehdään viimeistään ennen perinnönjakoa Read More »

testamentti kynä ja paperi

Testamentti – asiakirja pahan päivän varalle

Testamentti on asiakirja, joka astuu voimaan vasta sen tekijän kuoleman jälkeen. Kuolema on yksi niistä asioista, joita ei haluta ajatella, eikä sen varalle haluta tehdä etukäteen suunnitelmia tai järjestelyjä. Se on kuitenkin tapahtuma, joka osuu jokaisen kohdalle ja usein vielä täysin varoittamatta. Pahimman varalle on järkevää varautua, vaikka olisikin helpompaa vain olla ajattelematta koko asiaa.

Testamentti – asiakirja pahan päivän varalle Read More »