Onhan sinulla oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutuksesta saat yleensä korvauksen asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisista palkkiokuluista riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä tuomioistuimelle maksettavista oikeudenkäyntimaksuista. Oikeusturvavakuutuksen olemassaolo sekä korvattavat kulut eritellään vakuutusehdoissa. Oikeusturvavakuutus sisältää aina myös omavastuuosuuden. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus on prosenttiperusteinen siten, että vakuutetun korvattavaksi jää esimerkiksi 20 % kuluista. Tämän lisäksi oikeusturvavakuutukseen sisältyy enimmäiskorvaussumman, joka on aina tapauskohtainen. Omavastuuosuuden prosenttiperusteisuudella pyritään […]

Onhan sinulla oikeusturvavakuutus? Read More »