Lapsen tahto ja sen merkitys tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa

Tuomioistuin voi päättää, että lapsella on oikeus tavata vanhempaansa, jonka luona hän ei asu. Toinen vanhempi on tällöin velvollinen myötävaikuttamaan tapaamisten toteutumiseen. Jos velvoite laiminlyödään, voi tuomioistuin tuomita uhkasakon maksettavaksi. Uhkasakkoa ei kuitenkaan tuomita, jos vanhemmalla on ollut hyväksyttävä syy jättää velvoite noudattamatta. Miten lapsen tahto toteutuu ja huomioidaan prosessissa? Aiemmin sattuneiden tapausten osalta esimerkkinä […]

Lapsen tahto ja sen merkitys tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa Read More »