lapsen oikeus

Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä

Lapset ovat aikuisväestöön nähden vajaavaltaisia monessa päätöksenteossa, mutta silti heillä on oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimuksen mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on turvattava oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason […]

Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä Read More »

Lapsen tapaamisoikeus voi kattaa vanhempien lisäksi muun läheisen henkilön

Lapsen tapaamisoikeus

Lapsen tapaamisoikeus tarkoittaa lapsen oikeutta tavata molempia vanhempiaan. Oikeus on lailla turvattu. Lisäksi laki edellyttää, että vanhempien tulee myötävaikuttaa tapaamisten toteutumiseen sen vanhemman kanssa, jonka luona lapsi ei asu. Vanhemman tulisi myös kasvatustehtävässään välttää kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Toinen vanhempi ei saa omalla toiminnallaan tarkoituksella vieraannuttaa lasta

Lapsen tapaamisoikeus Read More »