Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä

Lapset ovat aikuisväestöön nähden vajaavaltaisia monessa päätöksenteossa, mutta silti heillä on oikeus ilmaista mielipiteensä ja osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn. Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimuksen mukaan lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, on turvattava oikeus vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason […]

Lapsen oikeus ilmaista mielipiteensä Read More »