kiinteistökauppa

Kiinteistökaupan virheen seuraukset voivat johtaa ankariin maksuseuraamuksiin.

Kiinteistökaupan virheen seuraukset

Virhe kiinteistökaupassa johtuu yleisesti jostain seikasta, mikä ei ollut ostajan tiedossa kauppaa tehdessä. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi mitä oikeudellisia seurauksia ostaja voi vaatia, mikäli kiinteistökaupassa on virhe. Mitä ovat kiinteistön virheet? Kiinteistön virheestä säädetään maakaaren 17-19 §:ssä. Kiinteistön virhe voi olla laatuvirhe, vallintavirhe ja/tai oikeudellinen virhe. Lähtökohtaisesti myyjän vastuu perustuu siihen, ettei ostaja tiennyt […]

Kiinteistökaupan virheen seuraukset Read More »

Kiinteistön ja asunnon kosteusvaurio - hometalo.

Hometalo on yleinen asunnon virhe: Mistä hometalon tunnistaa?

Tässä artikkelissa käytetään rinnakkain käsitteitä asuntokauppa ja kiinteistökauppa. Artikkelissa käydään läpi yleisesti hometalon virhettä, arvioidaan mistä hometalon tunnistaa ja kerrotaan mitä ostajan kannattaa tehdä havaitessaan virheen rakennuksessa. Artikkelissa käydään yleisellä tasolla läpi mistä tunnistaa homeen oireet, mistä tunnistaa hometalon, kauanko myyjä on vastuussa asunnosta ja mitä tehdä homeen tai huonon sisäilman ilmetessä/havaitessa. Virhe kiinteistökaupassa samoin

Hometalo on yleinen asunnon virhe: Mistä hometalon tunnistaa? Read More »

Virhe kiinteistökaupassa

Kiinteistökauppaa koskeva laki, maakaari, määrittelee niin ostajan kuin myyjänkin velvollisuudet ja oikeudet kiinteistökauppaa tehtäessä. Lain mukaan myyjän on ennen kauppaa kerrottava varsin laajasti kiinteistön laadusta ja muista kaupan kohdetta koskevista asioista. Vastavuoroisesti laki asettaa myös ostajalle laajan selonottovelvollisuuden kaupan kohteesta ja sen ominaisuuksista. Kerromme tässä artikkelissa milloin kyseessä on virhe kiinteistökaupassa. Niin ostajan kuin myyjänkin

Virhe kiinteistökaupassa Read More »