Kiinteistökaupan virheen seuraukset voivat johtaa ankariin maksuseuraamuksiin.

Kiinteistökaupan virheen seuraukset

Virhe kiinteistökaupassa johtuu yleisesti jostain seikasta, mikä ei ollut ostajan tiedossa kauppaa tehdessä. Tässä artikkelissa käydään lyhyesti läpi mitä oikeudellisia seurauksia ostaja voi vaatia, mikäli kiinteistökaupassa on virhe. Mitä ovat kiinteistön virheet? Kiinteistön virheestä säädetään maakaaren 17-19 §:ssä. Kiinteistön virhe voi olla laatuvirhe, vallintavirhe ja/tai oikeudellinen virhe. Lähtökohtaisesti myyjän vastuu perustuu siihen, ettei ostaja tiennyt […]

Kiinteistökaupan virheen seuraukset Read More »