Esisopimus ja sen laatiminen

Esisopimus avuksi pääsopimuksen valmistelun ajaksi