Miksi edunvalvontavaltuutus olisi hyvä antaa juristin laadittavaksi?

Asiakirjaa koskevat muotoseikat Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt lain asettamat muotovaatimukset, jotta sitä voidaan pitää pätevänä (Laki edunvalvontavaltuutuksesta). Näiden muotoseikkojen vuoksi myös Digi- ja väestötietovirasto suosittelee hankittavan edunvalvontavaltuutus juristin laatimana Mikäli edunvalvontavaltuutus on muotoseikkojen vuoksi pätemätön, määrätään henkilölle tarvittaessa edunvalvoja holhoustoimesta annetun lain perusteella. Käytännössä tämä lisää asiaan liittyviä kustannuksia sekä pitkittää valtuutuksen voimaantuloa verrattuna tilanteeseen, […]

Miksi edunvalvontavaltuutus olisi hyvä antaa juristin laadittavaksi? Read More »