Author picture

Perunkirjoitus etänä – näin se se hoituu kotoa käsin

Perunkirjoitus voidaan järjestää kokonaan etänä, jos läsnäolo esimerkiksi olisi kohtuuttoman vaikeaa tai rasittaisi liikaa osakkaita. Meidän kauttamme perunkirjoitus voidaan järjestää kokonaan etänä. Perunkirjoituksen toimittaminen etänä onnistuu vaivattomasti ja laadukkaasti. Mikäli joku toinen osallistuu kokoukseen puolestasi, tarvitaan vain yksilöity valtakirja. Perunkirjoitustilaisuuden järjestää yleensä asianajotoimisto. Perunkirjoituksen aika kerrotaan osakkaille lähetettävässä kutsussa. Perunkirjoituksessa omaisuuden arvo määritetään käypään arvoon ja tästä on hyvä keskustella asiantuntijan kanssa.

Perunkirjoitus toimitetaan omaisten haluamalla tavalla

Perunkirjoitus järjestetään Microsoft Teams -sovelluksen kautta. Voit osallistua perunkirjoitustilaisuuteen omalta tietokoneeltasi. Tilaisuuteen voi osallistua sovelluksen lisäksi verkkoselaimen kautta. Laitamme osakkaille kutsun sähköpostiin osallistua Teams -kokoukseen ja vastaamalla kutsuun osakkaat pääsevät liittymään perunkirjoitustilaisuuteen haluamallaan tavalla.

Näytön jakamisen avulla etukäteen valmisteltu perukirja pystytään käymään yhdessä läpi kohta kohdalta ja tekemään mahdolliset tarvittavat muutokset perukirjaan, kuten fyysisessäkin tapaamisessa tekisimme. Kun perukirja on käyty läpi ja siihen on tehty tarvittavat muutokset, on se valmis allekirjoitettavaksi.

Perukirjan allekirjoitus voidaan hoitaa tilanteesta riippuen joko sähköisesti tai kierrätämme perukirjan postitse allekirjoitettavana. Tämän jälkeen lähetämme valmiin ja allekirjoitetun perukirjan kaikille kuolinpesän osakkaille.

Osallistuminen perunkirjoitukseen etäyhteyksillä sekä sähköinen allekirjoittaminen ja tunnistautuminen eivät vaadi sinulta erityisosaamista. Lähetämme osakkaille etukäteen ohjeet tilaisuuteen osallistumisesta ja palvelun käytöstä. Vastaamme mielellämme kaikkiin perunkirjoitustilaisuutta ja palvelun käyttöä koskeviin kysymyksiin.

Lue myös: Näin perunkirjoitus etenee

Perunkirjoitus toimitetaan aina ennen perinnönjakoa

Perukirjoituksen päätteeksi voidaan keskustella sovinnollisesta perinnönjaosta, siitä miten ositus ja perinnönjako tapahtuu tai siitä miten kuolinpesä yleensä etenee tai miten pesänselvittäjä tai pesänjakaja haetaan. Yleensä mietityttää miten tehdään kuolinpesän ositus tai miten kuolinpesän osakkaat hoitaa käytännönasioita yhdessä. Perinnönjakaminen on eri prosessi ja on hyvä tietää, miten perunkirjoituksen jälkeen toimitaan. Kuolinpesä ei pääty perunkirjoitukseen, vaan lainvoimaisen perinnönjaon edellytyksenä on erillinen perinnönjakosopimus. Osakkaan osuus määrittyy perinnönjaossa ja se saattaa edellyttää tehtäväksi myös omaisuuden ositus. Perunkirjoituksen jälkeen kuolinpesän osakas määrää kuolinpesästä yhdessä toisten osakkaiden kanssa, ja onkin hyvä tiedostaa mitä ongelmia saattaa tulla vastaa ja miettiä etukäteen kuinka estää perintöriita.

Anna Annian auttaa

Vastaamme mielellämme kysymyksiin etänä järjestettävästä perunkirjoitustilaisuudesta, sekä perunkirjoituksesta yleisesti. Olemme käytettävissäsi matalalla kynnyksellä, ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme