Author picture

Ositus tehdään viimeistään ennen perinnönjakoa

Kun avioliitto päättyy, on erotilanne aina kuormittava ja on tilanteita, jossa ositus on jäänyt tekemättä. Avioero ja ositus ovat asioita, jotka kuormittavat arkea. Avioliiton aikana on vaikea hahmottaa mitä avioero tarkoittaa ja sen merkitys voi tulla yllätyksenä. Yleensä mietityttää onko pakko tehdä ositusta tai milloin ositus pitää tehdä. Moni eronnut alkaa pohtia vuosien jälkeen tilannetta ja esim. joutuvatko puolisoiden perilliset aikanaan hankalaan tilanteeseen, koska kirjallista ositusta ei ole ymmärretty tehdä. Omaisuuden ositus voidaan tehdä myöhemminkin helposti molempien puolisoiden myötävaikutuksella, jos osapuolet ovat elossa ja sopuisia. Puolisoilla on avio-oikeus ja osituksessa puolisoiden avio-oikeuden alainen omaisuus määritellään ja jaetaan. Puolison omaisuuden määrästä voi olla epätietoisuutta.

Mutta mitä tapahtuu, jos ositusta ei ole tehty? Entä mikä tällöin on avio-oikeuden alaista omaisuutta? Miten toisen puolison omaisuudesta saa tiedon? Avio-oikeus on vahvaa ja se vaikuttaa perinnönjakoon heti, sillä ilman ositusta aikaisemman aviopuolisot ovat kuolinpesän osakkaina kunnes ositus on tehty. Yleensä toisen puolison näkemyksestä ei ole tietoa. On hyvä ymmärtää, että ositus tehdään viimeistään ennen perinnönjakoa, jolloin omaisuus jaetaan. Avio-oikeutta saattaa rajoittaa testamentissa tai lahjakirjassa annettu määräys, jolloin puolisolla ei ole avio oikeutta. Tällöin perinnönjaosta voi tulla pitkä ja hankala ja lisätä riitoja perheessä. Osituksessa käytettävä omaisuuden arvo ja puolisoiden avio oikeuden alainen omaisuus määräytyy ositus perusteen syntyhetkellä eli kun avioerohakemus on tullut vireille käräjäoikeuteen tai kun avioliitto on päättynyt puolison kuolemaan.

Miten omaisuuden ositus tapahtuu?

Omaisuuden ositus voidaan toimittaa avioeron vireille tulon jälkeen, aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja ositus tarkoittaa avio-oikeuden toteuttamista käytännössä. Ositussopimukseen olisi hyvä kirjata ainakin kirjallisesti ainakin puolisoiden varat ja velat sekä muunmuassa että osapuolet ovat suullisesti sopineet jaosta ja heillä ei ole vaatimuksia toisiltaan. Jos ex-puolisot omistavat yhteisesti esimerkiksi kiinteistön, voi olla järkevää yrittää laatia ositus ja asiakirja niin kauan, kun molemmat ex-puolisot ovat elossa. Mitä tarkempi sopimus on, sitä parempi ja ehkäisee riitoja.

Mitä haasteita osituksessa saattaa tulla vastaan?

Avioliitto päättyy hakemalla avioero tai puolison kuolemaan. Mitä vanhempi ero on, sitä todennäköisempää on, että vaikeuksia tulee. Yleensä haasteita syntyy, kun erosta on vähän aikaa ja toinen osapuoli on löytänyt uuden puolison. Omaisuuden omistava taho voi olla myös haluton tekemään ositusta. Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen ja omaisuuden ositus tarkoittaa, että omaisuus jaetaan lain mukaan tai tarvittaessa suoritetaan omaisuuden erottelu. Omistava puoliso ei ymmärrä osituksen ideaa, että toisen puolison oikeus on saada omaisuutta tasinkona. Ositus tehdään tekemällä puolisoiden kesken sovintosopimus tai pesänjakajan antaa asiasta päätöksen.

Kun avioliitto päättyy, voi välit toisen puolison kanssa olla haasteelliset. Mitä enemmän ja moninaisempaa omaisuutta puolisoilla on, sitä tärkeämpi on osituksen tekeminen. Suosittelemme sen tekemistä heti erotilanteessa. Jos ositus on tekemättä, ei siis vielä ole myöhäistä sen hoitaminen kuntoon! Asia voidaan sopia puolisoiden kesken tekemällä ositussopimus. Mikäli puolisoilla oli avioehto suoritetaan omaisuuden erottelu. Apua, ositus tekemättä. Mitä merkitystä sillä on? Osituksen suorittamisen merkitys on hyvä tiedostaa ja ositus on hyvä tehdä heti avioeron jälkeen. Tällöin omaisuus jaetaan heti, ja ex-puolisoiden avio-oikeus katkeaa eli avio oikeutta ei ole enää ja uusi elämän vaihe voi alkaa. Myös omaisuus on helpompi arvostaa. Osituksessa avio oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan omaisuus joko yhdessä sovitun mukaan tai pesänjakajan ratkaisemalla tavalla.

Toinen puolisoista voi hakea pesänjakajan määräämistä asiaan ilman toisen puolison myötävaikutusta. Tällöin avio oikeus toteutuu pesänjakajan antamalla jakoratkaisulla. Tällöin pesänjakajan toimittamassa osituksessa puolisoiden avio oikeuden alainen omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella, ensin vähennetään velat omaisuudesta. Mikäli avioehto on tehty, puolisolla ei ole avio oikeutta omaisuuteen, jota se koskee. Tällöin tehtäväksi tulee omaisuuden erottelu, jossa erotellaan puolisoiden varat ja velat.

Miksi asianajajaa tarvitaan osituksessa?

Asianajajan palkkaaminen ositukseen liittyvien seikkojen selvittämiseksi, on aina turvallista, helppoa ja suositeltavaa. Asianajaja auttaa välttämään sudenkuopat osituksessa. Oikeusaputoimistojen oikeusavustajat antavat ilmaiseksi yleisiä neuvoja. Tilanteiden tarkka selvittäminen vaatii kuitenkin usein tarkempaa asiantuntemusta. Ositusvaadeoikeus säilyy kunnes ositus on tehty, joten entinen puoliso voi tehdä sen vielä kuolinpesällekin. Huomioitavaa on, että rekisteröitäviä omistajavaihdoksia on käytännössä usein vaikea hoitaa ilman ositusta. Jos esimerkiksi aviopuolisot sopivat asiat keskenään, toinen saa kesämökin ja toinen asunnon, he törmäävät asiaan rekisteröidessään omistustaan. Ositus pitää siis toimittaa ennen perinnönjakoa, jotta säästytään tältä ongelmalta. Omistusoikeus rekisteröidään hakemalla lainhuutoa ja se tapahtuu toimittamalla osituskirja MML:een.

Omaisuuden arvostus osituksessa on haastavaa ja myös tässä asianajaja tietää miten omaisuuden arvostus tapahtuu ja on järkevää hyväksyä. Kannattaa perehtyä tietoon mitä varoja ja velkoja huomioidaan osituksessa. Omaisuutta arvioidaan yleensä käyvän arvon mukaan. Sitä miten tämä tehdään, vaikuttaa mitä omaisuutta osapuolilla on ja mikä sen arvo on. Omaisuuden arvostuksen antaminen asianajajalle työn alle helpottaa arkea. Toisaalta on mahdollista, että ex puoliso voi hankaloittaa tilannetta omaisuutta arvioitaessa ja se voi olla todella hankalaa vuosien jälkeen, jos omaisuutta on kadonnut tai vaihtunut toiseen. Toisen omaisuuden määrästä tai laadusta ei aina toisella puolisolla ole tietoa ja puolisot voivat olla kaukana toisistaan näkemyksiensä kanssa. On myös mahdollista, että avioeron jälkeen puolisot ovat täysin eri näkemyksissä osituksen etenemisestä ja osituksen lopputuloksesta.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Meiltä saa faktatietoa kaikesta mitä osituksessa pitää tietää. Tarjoamme sinulle myös 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Meidän on myös mahdollista antaa sinulle hinta-arvio koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Autamme sinua. Ota yhteyttä!

Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

Jaa blogikirjoituksemme