Author picture

Muutokset seksuaalirikoksiin – Mikä muuttui?

Seksuaalirikoslain säännökset uudistuivat vuoden 2023 alusta

Raiskauksen määritelmästä

Muutokset seksuaalirikoksiin, seksuaalirikoslain säännökset uudistuivat vuoden 2023 alusta. Hallituksen esityksen (HE 13/2022 vp) mukaan uudistuksen tavoitteena oli vahvistaa ihmisten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuuden rikosoikeudellista suojaa. Olennaisin muutos verrattuna edellisiin säännöksiin oli se, että raiskauksen tunnusmerkistö muuttui. Uudistuksen jälkeen raiskauksen tunnusmerkistöstä tuli suostumusperusteinen eli raiskaus ei enää edellytä väkivaltaa tai sen uhkaa. Uuden säännöksen mukaan kyseessä on raiskaus, jos henkilö ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen ei ole pidettävä vapaaehtoisena, jos hän ei ole sanallisesti, käytöksellään tai muulla tavalla ilmaissut osallistuvansa siihen vapaaehtoisesti. Osallistuminen ei edelleen ole vapaaehtoista, jos hänet on pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkauksella. Osallistuminen ei ole myöskään vapaaehtoista, jos hän ei ole voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan tiedottomuutensa, sairautensa, vammaisuutensa, pelkotilansa, voimakkaan päihtymistilansa, heikentyneen tajunnantilansa, tilanteen äkillisyyden, erityisen valta-aseman vakavan väärinkäytön tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. Laki ei aseta suostumukselle muotovaatimuksia. Suostumuksen voi ilmaista esimerkiksi sanomalla kyllä tai osallistumalla aktiivisesti toimintaan. Jos selkeää suostumusta ei ole, ei kannata edetä.

Muut uudistukset

Seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkit laajenivat. Koskettelun lisäksi ahdistelua voi olla kosketteluun voimakkuutensa tai toistuvuutensa vuoksi vakavuudeltaan rinnastettavalla tavalla sanat, lähetettävät tai esitettävät viestit tai kuvat, kuvan ottaminen tai itsensä paljastaminen, taikka muulla vastaavalla tavalla toiselle tehty seksuaalinen teko, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Seksuaaliseen tekoon pakottamista koskeva pykälä korvattiin seksuaalista kajoamista koskevalla pykälällä. Rikoslakiin lisättiin uusi pykälä koskien seksuaalisen kuvan luvatonta levittämistä. Lisäksi lapseen kohdistuvien seksuaalirikoksien rangaistuksia kovennettiin.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme