Author picture

Miksi edunvalvontavaltuutus olisi hyvä antaa juristin laadittavaksi?

Asiakirjaa koskevat muotoseikat

Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt lain asettamat muotovaatimukset, jotta sitä voidaan pitää pätevänä (Laki edunvalvontavaltuutuksesta). Näiden muotoseikkojen vuoksi myös Digi- ja väestötietovirasto suosittelee hankittavan edunvalvontavaltuutus juristin laatimana

Mikäli edunvalvontavaltuutus on muotoseikkojen vuoksi pätemätön, määrätään henkilölle tarvittaessa edunvalvoja holhoustoimesta annetun lain perusteella. Käytännössä tämä lisää asiaan liittyviä kustannuksia sekä pitkittää valtuutuksen voimaantuloa verrattuna tilanteeseen, jossa edunvalvontavaltakirja olisi laadittu asianmukaisesti.

Vakiomuotoisen edunvalvontavaltakirjan puutteet

Internetissä on saatavilla useita erilaisia edunvalvontavaltakirjan malleja, jotka yleensä takaavat sen, että edunvalvontavaltuutus täyttää lain asettamat muotovaatimukset. Vakiopohja ei kuitenkaan ota huomioon edunvalvontavaltuutusta tarvitsevan omaa tahtoa ja yksilöllisiä tarpeita. Tästä syystä edunvalvontavaltuutuksen asiasisältö olisi hyvä saattaa asiantuntevan juristin laadittavaksi. Siten voidaan varmistua siitä, että eri vaihtoehtoja punnitaan riittävästi ja edunvalvontavaltuutukseen sisällytetyt lausekkeet muotoillaan niin, että ne täyttävät valtuuttajan yksilölliset tarpeet.

Oikeudellisen avustajan kokemus

Asiantunteva juristi osaa esittää edunvalvontavaltuutusta tarvitsevalle oikeat kysymykset, joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi muiden asiaan vaikuttavien asiakirjojen olemassaolo. Tämä mahdollistaa edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisten muiden asiakirjojen, kuten testamentin tai hoitotahdon välisten ristiriitaisuuksien yhteensovittamisen siten, ettei eri asiakirjojen välille pääse muodostumaan ristiriitoja ja epäselvyyksiä.

Juristin aiempi kokemus asiakirjojen laadinnasta edesauttaa edunvalvontavaltuutukseen sisältyvien lausekkeiden muotoilemista siten, ettei tulkinnallisia epäselvyyksiä pääse syntymään. Toisaalta kokenut juristi osaa tarvittaessa tarkentaa ja selventää edunvalvontavaltuutukseen otettujen lausekkeiden merkityssisältöä. Esimerkiksi vakiomuotoisessa edunvalvontavaltuutuksessa valtuutus koskee usein valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa. Juristi osaa tarpeen vaatiessa muotoilla lausekkeen siten, että esimerkiksi mahdollinen yritystoiminta tai muu varallisuus jätetään valtuutetun päätäntävallan ulkopuolelle.

Edunvalvontavaltuutusta tehtäessä tulisi myös osata ennakoida tilanteet, joissa valtuutettu saattaa olla esteellinen edustamaan valtuuttajaa. Asianajotoimisto Annian lakimiehillä on kokemuksen tuomaa osaamista näiden tilanteiden ennakoimista ja käsittelyä varten.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme