Author picture

Lapsen jättäminen perinnöttömäksi

Lain mukaan rintaperilliset voivat vaatia edesmenneen perinnöstä lakiosaa, joka perillisellä on oikeus saada edesmenneen tekemästä testamentista huolimatta. Lakiosuus turvaa näin rintaperillisen osuutta vainajan jäämistöstä. Onko rintaperillinen kuitenkaan aina oikeutettu saamaan lakiosansa, joka turvataan laissa?

Perinnönjättäjän rintaperillisiä ovat ensisijaisesti hänen lapsensa ja mikäli lapset ovat kuolleet, perillisiksi tulevat perinnönjättäjän lapsenlapset. Lakiosaa koskeva lainsäädäntö takaa rintaperillisille oikeuden saada lakiosuuden perinnöstä, vaikka perinnönjättäjä olisi tehnyt testamentin. Lakiosuus varmistaa rintaperillisen osuuden vainajan jäämistöstä. On kuitenkin tärkeää huomata, että rintaperillinen ei aina ole automaattisesti oikeutettu lakiosaan, vaan on olemassa joitakin rajoituksia ja poikkeuksia, jotka on määritelty laissa. Lapsen jättäminen perinnöttömäksi on kuitenkin siten ankarasti säännelty, että kynnys sille on melko korkealla.

Lakiosan suuruus perittävän omaisuudesta on puolet. Jos perittävällä on esimerkiksi kaksi rintaperillistä, lakiosan osuus on neljäsosa perittävän omaisuudesta. Vaikka perittävä olisi testamentannut koko omaisuutensa muulle kuin rintaperilliselle, rintaperillinen säilyttää silti oikeutensa lakiosaan perinnönjaossa.

Vaikka rintaperillisellä yleensä on oikeus lakiosaan, on kuitenkin mahdollista, että hän jää ilman perintöä. Tietyissä tilanteissa rintaperillinen voidaan tehdä kokonaan perinnöttömäksi, mikä tarkoittaa, että hänellä ei ole oikeutta lakiosaansa.

Perinnöttömäksi jättäminen edellyttää painavia syitä

Perinnöttömäksi jättäminen edellyttää luonnollisesti painavia syitä. Esimerkiksi riitaisat välit eivät riitä perusteeksi lakiosan sivuuttamiseen. Jos rintaperillinen on kuitenkin tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, voi perittävä tehdä myös rintaperillisensä perinnöttömäksi. Lain mukaan perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimyspolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.

Rintaperillisen voi jättää myös perinnöttömäksi, mikäli hän elää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Tällöin otetaan huomioon, kuinka syvästi rintaperillisen elämäntyyli on loukannut perittävää. Esimerkiksi pelkkä juopotteleva elämäntyyli tuskin riittää, mutta mikäli tähän liittyy lisäksi esimerkiksi oman lapsen huoltajuuden menetys ja muita pieniä rikoksia, voi kunniattoman elämän tunnusmerkit täyttyä.

Lain mukaan rintaperillisen perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava peruste määräykselle. Testamentissa tulee selkeästi osoittaa perinnöttömäksi jättämisen peruste, ja tämän perusteen on oltava todistettavissa oleva seikka, johon vetoava osapuoli voi vedota.

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme