Yritysten riidanratkaisu

Juristimme voivat edustaa yritystä erilaisissa riidanratkaisumenettelyissä, kuten sovittelussa, välimiesmenettelyssä tai oikeudenkäynnissä. Annian juristit antavat yrityksille myös oikeudellista neuvontaa, joka auttaa välttämään riitatilanteita tai valmistautumaan niihin.

Monet toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. 

Oikeudenkäynnit

Meillä on vuosien kokemus kaikenlaisten asioiden ajamisesta eri oikeusinstansseissa. Olemme vuosien saatossa avustaneet asiakkaitamme laaja-alaisesti monenlaisissa asioissa kuten esimerkiksi perhe- ja perintöoikeudellisissa ja kiinteistö- ja asuntokauppariidoissa. Mikäli asiassa ei yrityksistä huolimatta päästä sovintoon, on meillä vahva käräjäsali kokemus ja kyky hoitaa asioita asiakkaan etu edellä myös avustamalla oikeudessa. Olemme aina asiallasi ja meillä ei lopu osaaminen kesken myöskään käräjillä.

Sopimukset, riita-asiat ja sovittelu sekä talousrikokset

Myös avoliiton purkautuessa on mahdollista vaatia hyvitystä yhteisen talouden hyväksi annetusta panoksesta.

Välimiesmenettely

Välimiesmenettely on yksi vaihtoehto riita-asian ratkaisemiseen. Koska menettely ei ole julkinen, se on usein yritykselle edullista, koska liike- tai ammattisalaisuudet tai edes riidan olemassaolo eivät tule sivullisten tietoon.