Verokonsultointi

Verojen maksaminen kuuluu liiketoimintaan. Me avustamme yritystäsi verotuksen selvittämisessä, muutoksenhaussa ja valituksissa.

Yrityksen kannattaa selvittää veroasiat ajoissa, jotta turhilta yllätyksiltä vältytään.

Ota ammattilainen avuksesi

Kokeneet asiantuntijamme avustavat yritystäsi verotukseen koskevissa asioissa. Ota yhteyttä!

Yrityksen verokonsultointi kannattaa

Yrityksen verotus on mahdollista optimoida verosuunnittelun avulla. Liiketoiminnassa on tärkeää huomioida verotukselliset seikat ja selvittää omat verovelvollisuudet. Kokeneen asiantuntijan hyödyntäminen yrityksen veroasioiden hoitamisessa antaa aikaa yritykselle keskittyä omaan liiketoimintansa pyörittämiseen. Verosuunnittelu edesauttaa yrityksen tervettä kasvua.

Verotuksessa voidaan saavuttaa huomattavia etuja, kun suunnitellaan tarkkaan sen vaikutukset erilaisissa tilanteissa. Samoin verosuunnittelulla ja verokonsultoinnilla yritys säästää aikaa mahdollisten virheiden oikaisuilta ja selvitysten tekemiseltä viranomaiselle. Kun verotukselliset seikat on seikkaperäisesti selvitetty, voidaan välttyä ns. turhilta veron määräämisiltä ja veronkorotuksilta. Mitä suurempi liikevaihto yrityksellä on, sitä suuremmat veronkorotukset voi syntyä virheellisistä veroilmoituksista. Vakavimpana sanktiona voi olla rikosoikeudellinen vastuu, jos rikoslain edellytykset täyttyvät yrityksen virheellisen menettelyn seurauksena.

Meillä on kokemusta muun muassa sukupolvenvaihdoksista, maatilan verotuksista, yrityskaupan verotuksen selvittämisessä, kiinteistöosakeyhtiön verotuksesta, arvonlisäverotuksesta.

ALV-konsultointi

Arvonlisäverotusta ei moni juristi tunne seikkaperäisesti. Palveluihimme kuuluu laadukas ALV-konsultointi. ALV-konsultointia voidaan antaa tapauskohtaisesti yksittäisiin liiketapahtumiin liittyen tai kattavasti koko liiketoimintaan.

Miten arvonlisävero toimii?

Arvonlisäverovelvollinen sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan arvonlisäveron ja tilittää veron Verohallinnolle. Arvonlisäverovelvollinen voi vähentää tuotantopanoksiinsa sisältyvän veron. Arvonlisävero on tietynlainen kulutusvero, joka kannetaan lähtökohtaisesti siinä valtiossa, jossa se kulutetaan. Arvonlisäverovelvollisten on oma-aloitteisesti varmistettava, että toimivat oikein. Jos yritys harjoittaa arvonlisäverollista liiketoimintaa ja myynti ylittää 15 000 euroa tilikautena (12kk) tulee hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Huomioithan, että kirjanpito ja verotus kulkee käsikädessä, ja että tositteet ovat oikein laadittuja.

Verovalvonta ja verotarkastus tulossa tai alkanut?

Verohallinto suorittaa verovalvontaa ja verotarkastuksia jatkuvasti. Yrityksen kannattaa arvioida arvonlisäveron ja muiden verojen oikeellisuus jo ennakolta. Verotuksen selvittämisessä on hyvä käyttää asiantuntijaa ja hakea ennakkoratkaisua ennen liiketoimen tekemistä. Mikäli verovalvonta tai verotarkastus on aloitettu voi olla tarpeen kääntyä asiantuntijan puoleen. Lähtökohtaisesti Verohallinnon aloitettua valvontatoimenpiteet, yritys ei voi enää korjata arvonlisäveroilmoitusta oma-aloitteisesti, jos veroilmoituksessa on ollut virheitä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että virhetilanteissa Verohallinto määrää veron ja veronkorotuksen, vaikka virhe olisi tehty vahingossa. Virheet voi kuitenkin korjata viimeisiltä kolmelta vuodelta oma-aloitteisesti, jos verovalvontaa ei ole aloitettu.

Verotarkastuksissa, oikaisuvaatimuksissa, valituksissa ja ennakkoratkaisuhakemuksissa kannattaa hyödyntää asiantuntijaa, jotta saat asiasi selvitettyä viranomaiselle selkeästi. Meillä on vankka kokemus vero-oikeudesta. Selvitämme asiasi nopeasti ja kustannustehokkaasti. Autamme yritystäsi juridisten kysymysten selvittämisessä ja laillisten velvoitteiden hoidossa.

Asiantuntija yhtiön verotuksen avuksi

Meillä on kokemusta muun muassa yhtiön verotukseen liittyvien tehtävien hoitamisesta, konsultoinnista ja ongelmien ratkaisemisesta.

Palveluitamme ovat muun muassa:

  • verosuunnittelu
  • ALV-konsultointi
  • sukupolvenvaihdos
  • ennakkoratkaisuhakemukset
  • verotarkastuksissa avustaminen
  • oikeudenkäynneissä avustaminen

Aiheesta lisää

Täytyykö vuokraamisesta maksaa arvonlisäveroa?

Täytyykö vuokraamisesta maksaa arvonlisäveroa?

Täytyykö vuokraamisesta maksaa arvonlisäveroa? Lähtökohtaisesti kaikesta tavaran ja palvelun myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa, jos tavara tai palvelu on myyty Suomessa. Tavaroiden vuokraaminen on siis lähtökohtaisesti arvonlisäverollista, mikäli muut verovelvollisuuden kriteerit täyttyvät. Arvonlisäverolaissa on kuitenkin monia poikkeuksia verovelvollisuudesta. Yksi niistä on kiinteistön

Lue lisää »
yrityksen verotus

Arvonlisäverotuksen huomioiminen osana liiketoimintaa

Arvonlisäverovelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkea tavaroiden ja palveluiden myyntiä, ellei toimintaa ole nimenomaisesti säädetty verottomaksi tai liiketoiminta on arvonlisäverolain ulkopuolista toimintaa. Kestävä liiketoiminta ei elä arvonlisäverojen palautuksista tai kärsi arvonlisäveron maksuvelvollisuudesta. Toisaalta kestävä liiketoiminta ottaa verotukselliset asiat huomioon kuten arvonlisäveron. Koska

Lue lisää »
luottotappio EU-oikeuden näkökulmasta

Luottotappio – EU-oikeuden tulkintavaikutus ja arvonlisäveron luottotappiokirjauksen vaikutus ostajan vähennysoikeuteen

Arvonlisäverotus niin kuin muukin verotus on kiinteästi sidottuna kirjanpitoon. Kirjanpidossa noudatetaan lähtökohtaisesti suoriteperustetta. Suoriteperusteesta johtuu, että arvonlisäverot tulee ilmoittaa veroilmoituksella usein ennen kuin niiden perusteesta on saatu vastike tai kulu on maksettu. Toisin sanoen suoriteperuste tarkoittaa sitä, että palvelun tai

Lue lisää »

Arvonlisävero on välillinen vero = väliotsikko

Monet verolajit kuten arvonlisävero ja valmisteverot ovat oma-aloitteisia veroja, joka korostaa yrityksen omaa vastuuta oikeasta veroilmoituksesta. Varsinkin aloittelevan yrityksen on vaikea hahmottaa arvonlisäveron luonnetta. Arvonlisävero on välillinen vero, joka sisältyy tuotteen ja palvelun hintaan. Tietyissä tilanteissa arvonlisävero ei kuulu myyntihintaan.

Miten arvonlisävero toimii? = väliotsikko

Mitkä asiat mietityttävät arvonlisäverovelvollisia? = väliotsikko

Arvonlisävero on yksinkertaista tavanomaisissa palvelun ja tavaran myynnin tilanteissa, kun liiketoiminta on vakiintunut. Kun siirrytään kansainvälisille markkinoille arvonlisävero voi muuttua kokemattomalle hankalaksi veroksi. Samoin rakennusurakat, sijoitustoiminta, yrityskaupat, liiketoimintakaupat, liikehuoneistojen vuokraus, ketjutilanteet ja monet muut liiketoimet aiheuttavat arvonlisäveron tulkintatilanteita. Usein yrityksiä mietityttää miten arvonlisävero määräytyy verkossa tapahtuvassa myynnissä, mikä on arvonlisäverosta vapaata toimintaa, milloin yrityksen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, mitä veroprosenttia käyttää, milloin voi vähentää arvonlisäveron ja milloin ei voi vähentää arvonlisäveroa. Asianajotoimisto Annia ja sen juristit auttavat kokemuksella veron ja arvonlisäveron kysymyksissä.

Arvonlisäverokannat = väliotsikko

Tavaran ja palvelun luonne sekä myynnin tarkoitus vaikuttaa siihen mikä arvonlisäverokanta soveltuu myyntiin. Arvonlisäverokanta voi olla 24 %, 14 % tai 10 % taikka 0 %. Arvonlisäverokannat vaihtelevat siis palvelun tai tavaran mukaan. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 prosenttia. Arvonlisäverokanta tulee näkyä laskulla, kun myydään kuluttajille. Tämä arvonlisäveron määrä tulee lähtökohtaisesti kuukausittain ilmoittaa ja tilittää Verohallinnolle. Voidaan siis todeta yksinkertaistaen, että arvonlisäveron maksaa kuluttaja tavaran ja palvelun hinnassa, mutta yritys tilittää sen Verohallinnolle. Jottei piilevää veroa jäisi, yrityksellä on oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero.

Milloin arvonlisäveron voi vähentää? = väliotsikko

Lähtökohtaisesti arvonlisäveron voi vähentää, kun hankinta liittyy arvonlisäverolliseen liiketoimintaa. Arvonlisäveron saa vähentää vain siltä osin kuin se liittyy suoraan ja välittömästi arvonlisäverolliseen liiketoimintaan. Arvonlisäveron vähentämisessä kanttaa olla tarkkana, jottei myöhemmin joudu maksamaan veronkorotuksia. Tietyissä tilanteissa arvonlisäveron saa vähentää, vaikka arvonlisäveron tilitys ei ole vielä alkanut. Yritykset saavat vähentää arvonlisäveron, jos toinen yritys harjoittaa arvonlisäverollista liiketoimintaa. Yrityksen tulisi tarkistaa onko sopimuksen osapuoli arvonlisäverovelvollinen, mikäli tämä on ulkomaalainen. Ulkomaalaisen tulee olla arvonlisäverovelvollinen omassa maassaan, jotta käännetyn verovelvollisuuden periaate soveltuu.

Arvonlisävero on yksinkertaista, kun liiketoiminta on vakiintunut ja uusia projekteja tai aluevaltauksia ei tehdä. Silloin, kun asiakas muuttuu, tehdään kauppaa kansainvälisesti, tehdään suuria investointeja, rakennetaan tai sijoitetaan voi arvonlisävero muuttua hankalaksi. Sinä ja yritys voitte luottaa meihin arvonlisäveroa koskevissa kysymyksissä.

Lähtökohtaisesti vain liiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia. Kuitenkin tietyissä tilanteissa myös muu yhtiö tai yritys voi joutua hakeutumaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisten on ilmoittauduttava tai hakeuduttava arvonlisäverorekisteriin. Me avustamme rekisteri-ilmoituksissa ja veroilmoituksissakin.

 = väliotsikko