Testamentilla hyväntekeväisyyttä | Lapseton, tee testamentti ja määrää itse mihin omaisuutesi annat
Mietitkö testamenttia? Päätä ensin nämä! | Perintöasiaa: Superfaktoja testamentista

Testamentti

Mitä tapahtuu omaisuudellesi, kun kuolet?

Testamentti on asiakirja, joka tulee voimaan vasta sen tekijän poismenon jälkeen. Kuolema on yksi niistä asioista, joita ei haluta ajatella, eikä sen varalle haluta tehdä etukäteen suunnitelmia eikä järjestelyjä. Se on kuitenkin tapahtuma, joka osuu jokaisen kohdalle ja usein vielä täysin varoittamatta. Pahimman varalle on järkevää varautua, vaikka olisikin helpompaa olla ajattelematta koko asiaa.

 

Oletko laatimassa testamenttia?

Ota meihin yhteyttä niin varmistat, että testamentti täyttää lain muotomääräykset ja sisältö on juuri sellainen kuin itse haluat.

Testamentilla ohjaat perintösi jakamisen

Tärkeintä on, että saat itse vaikuttaa, miten omaisuutesi jaetaan jälkeesi. Testamentti kannattaa tehdä silloin, kun olet vielä itse kykenevä päättämään asioistasi. Silloin voit vaikuttaa, kenelle mitäkin omaisuuttasi haluat antaa. Lakimiehen opastuksella voit varmistua siitä, että testamentin sisältö on juuri sellainen kuin itse haluat ja täyttää lain vaatimat muotomääräykset. Oikeanlaisella testamentilla voidaan myös vaikuttaa perintöverotukseen perillisten kannalta positiivisella tavalla. Oikein tehty ja oikein säilytetty testamentti takaa parhaiten vainajan viimeisen tahdon toteutumisen.

Testamenttia voi sen tekijä muuttaa elinaikanaan niin monta kertaa kuin haluaa. Rintaperillisille on laissa määritelty tietty oikeus perintöön, jota ei tulisi testamentilla rajoittaa. Muuten omaisuudestaan voi itse vapaasti määrätä. Sisarusten perintöriidat kuitenkin vähenevät, mitä tasapuolisemmin omaisuus jaetaan.

Ennakkoperintö on hyvä vaihtoehto jakaa omaisuutta ennen kuolemaa. Jokaisen lapsen ei kuitenkaan tarvitse saada kaikkia omaisuuslajeja. Jos joku lapsista esimerkiksi jatkaa yritystoimintaa, voidaan muille lapsille määrätä rahallinen korvaus. Epäselvyyksien ja myöhempien riitojen välttämiseksi aiemmat testamentit tulisi aina kumota uudella. Hyvin laadittu ja asianmukainen testamentti ehkäisee parhaiten myöhemmät perillisten väliset riidat vainajan omaisuudesta. Pahimmillaan vainajan omaisuus kuluu perintöriitoihin.

Testamentilla hyväntekeväisyyttä

Tiesitkö, että testamentilla voi testamentata osan tai koko omaisuuden yhdelle tai useammalle hyväntekeväisyysjärjestölle. Etukäteen voi tutustua eri hyväntekeväisyysjärjestöjen sivuilla järjestön toimintaan ja saada tietoa siitä, mihin tarkoituksiin testamenttilahjoituksia käytetään. Näin voi saada tietoa ja miettiä olisiko järjestön arvot ja toimintatavat sellaisia mihin omaisuutensa toivoisi menevän. Takoin tulee siis miettiä ja yksilöidä se hyväntekeväisyysjärjestö ja esimerkiksi alueelliset rajoitukset, jolloin varmistutaan siltä, että omaisuus menee toivottuun käyttötarkoitukseen.

Lapseton, tee testamentti ja määrää itse mihin omaisuutesi annat

Jos sinulla ei ole lapsia, voit vapaasti määritellä kenelle haluat omaisuutensa antaa, ja millaisin ehdoin. Lapsettoman ei tarvitse pohtia esimerkiksi lakiosan vaikutuksia testamentin sisältöön.

Muista ehdottomasti kuitenkin nämä:

 • Simppelissä lapsettoman henkilön testamentissa määrätään yksi testamentinsaaja, jolle omaisuus kuoleman jälkeen menee. Mieti mihin testamenttaat omaisuutesi, jos tämä testamentinsaaja onkin jo kuollut kuollessasi.
 • Mieti verotukselliset seikat kuntoon. Verotus voi olla ankaraa, koska käytössä usein on 2. veroluokka. Jos esimerkiksi testamenttaat mökin, tulee tästä paljon veroa maksettavaksi ja mieti onko saajalla kykyä maksaa veroa.
 • Jos olet naimisissa, testamentti ei saa loukata avio-oikeutta. Tällöin tulee ensin miettiä, miten ositus menee ja tämän jälkeen tiedät mitä voit testamentata.
 • Jos testamentti jää laatimatta, voi perintösi mennä valtiolle
 • Valtion perintöoikeus
 • Perintö voi mennä valtiolle, jos perittävällä ei ole perillisiä kuten lapsia, lasten lapsia, aviopuolisoa, vanhempia, sisaruksia tai näiden jälkeläisiä eikä vanhempien sisaruksia. Lain mukaan tietyissä tilanteissa perintö voi mennä ns. toissijaisille perilliselle eikä valtiolle. Tällöin on todella tärkeää miettiä testamentti hyvissä ajoin etukäteen. Huomioithan, että serkut eivät peri!

Mietitkö testamenttia? Päätä ensin nämä!

 • Kenelle haluat omaisuutesi menevän?
 • Kuka saa mitä ja kuinka paljon?
 • Tulisiko hallintaoikeus kysymykseen vai omistusoikeus?
 • Jos henkilö ei haluakaan omaisuuttasi tai henkilö kuolee ennen sinua, kenelle se sitten menee?
 • Mitä omaisuudellesi käy testamentin saajan kuoleman jälkeen?
 • Haluatko, että testamentin saajan aviopuoliso saa avio-oikeuden omaisuuteesi?
 • Missä asut? Minkä maan laki haluat, että noudatetaan perimykseen?

Perintöasiaa: Hyvä tietää testamentista

Testamentti on vahva asiakirja, kun se tehdään oikein ja huolellisesti. Tällöin sitä on vaikea kumota. Testamentin tulee vastata sinun elämäntilannettasi ja tahtoasi. Jotta testamentista saa varmasti sellaisen, että se soveltuu juuri sinulle, kannattaa sitä laatiessa käyttää asianajajaa apuna. Yhdelle sopiva testamentti ei välttämättä sovi toiselle eri elämäntilanteista ja omaisuusmassoista johtuen.

Tiesitkö, että

 • Ilman testamenttia leski ei peri
  Leski ei peri puolisoaan, jos vainajalla on lapsia. Lesken asemaa turvataan kuitenkin laissa ja avioehto taas rajoittaa sitä. Avio-oikeuden puuttuessa leski ei saa mitään ilman testamenttia, jos vainajalla oli lapsi tai lapsia.

  Lakia antaa kuitenkin ns. vähimmäissuojan ja leski saa jäädä tietyin edellytyksin asumaan puolisoiden viimeisenä yhteisenä kotina käyttämään asuntoon ja hallita siellä olevaa tavanomaista koti-irtainta. Tämä ei koske kesämökkiä tai kakkosasuntoa. Testamentilla voi antaa oikeuden myydä ja vaihtaa yhteinen asunto toiseen.

 • Lesken suojaa voidaan parantaa
  Testamentilla voidaan laajentaa lain antamaa vähimmäissuojaa. Avioehto ja avio-oikeus, eivät rajoita testamenttioikeutta. Puolisot voivat tehdä keskinäisen testamentin, tai kumpikin voi tehdä oman testamentin.

  Yleensä aviopuolisoiden kesken tehdyt keskinäiset testamentit ovat usein hallintaoikeustestamentteja. Tällöin testamentilla annetaan leskelle hallintaoikeus tiettyyn omaisuuteen, mutta omistusoikeus omaisuuteen menee jollekin muulle, yleensä kuolleen lapsille. Leskelle voidaan antaa myös oikeus myydä yhteinen koti ja vaihtaa se pienempään.

 • Testamentista on paljon erilaisia variaatioita
  Testamentti antaa yleensä leskelle omistusoikeus koko ensin kuolleen puolison omaisuuteen tai osaan siitä.
  Tällöin voidaan myös määritellä kuka saa omaisuuden lesken jälkeen. Käytännössä puolisoiden tekemät keskinäiset testamentit ovat usein sekoituksia omistusoikeudesta ja hallintaoikeudesta eri omaisuuseriin.

 • Hallintaoikeus vaikuttaa veron määrään
  Lesken hallintaoikeus vähentää perillisille maksettavaksi määrättävien perintöverojen määrää. Hallintaoikeustestamentti antaa mahdollisuuden antaa leskelle esimerkiksi oikeus hallita kesämökkiä tai saada sijoitusasunnon tuotto. Perintöverotuksessa omistusoikeuden saanut perillinen maksaa veroa perunkirjoitusarvon mukaan saamastaan omaisuudesta ja hallintaoikeusvähennys tehdään verottajan ohjeiden mukaan.

  6 järkihetkeä tehdä testamentti:
 • Kun olet jo 18-vuotias ja sinulla on jo kertynyt varallisuutta
 • Jos olet avoliitossa tai muuten pidemmässä seurustelusuhteessa avolesken asema on heikko
 • Elätte uusperheessä, sillä kauan voimassa ollut laki ei huomioi ydinperhemallista poikkeavia elämän tilanteita.
 • Sinulla ei ole perillisiä, mutta läheisiä ihmisiä on.
 • Sinulla on yritys, jonka jatkon haluat turvata.
 • Haluat tehdä perintöverosuunnittelua