Perunkirjoitus

Perunkirjoitus tulee toimittaa jokaisesta Suomessa kuolleesta henkilöstä. Perunkirjoituksessa luetteloidaan kuolinpesän osakkaat sekä vainajan varat ja velat. Perukirja toimii myös perintöveron määräytymisen perustana sekä pohjana tulevalle perinnönjaolle. Nimettäväksi tulee myös pesänhoitaja, joka voi olla yksi kuolinpesän osakkaista. Perunkirjoitus on toteutettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, mutta perustellusta syystä perukirjan jättämisaikaan voi hakea pidennystä Verohallinnolta. Perukirja ei itsessään luo perilliselle omistusoikeutta, vaan omaisuuden jakaminen edellyttää perinnönjakoa.

Perunkirjoituksen laatiminen

Ota meihin yhteyttä ja anna meidän auttaa.

Perunkirjoitus saattaa tuntua kovin haastavalta, monien muiden hoidettavien asioiden ohella. Siksi me olemme apunasi. Me tiedämme, miten prosessi tulee hoitaa, ja valvomme tarvittavien asiakirjojen hankkimisen. Anna meidän auttaa osaamisellamme, niin voit itse antaa aikaa muistoille ja surutyölle.

Omaisuuden arviointipaketti

Me autamme sinua arvioimaan omaisuuden. Kuolinpesän omaisuus on arvioitava kuolinhetken mukaiseen arvoon perunkirjoituksessa. Verohallinto tekee päätöksen perintöveron määrästä yleensä perunkirjan arvoilla. Rahan arvostaminen perukirjaan on helppoa, mutta esimerkiksi irtaimen ja kiinteän omaisuuden rahallinen arvo voi olla hankalampaa. Myös kuolinpesän osakkaiden välillä voi olla näistä erilaisia näkemyksiä, joka voi aiheuttaa riita. Me voimme myös ottaa huomioon jonkun verran toiveitanne arvostuksessa, ja tämä on tärkeää, koska arvostus vaikuttaa merkittävästi perintöveron määrään. Omaisuus tulee arvostaa käyvän hinnan perusteella. Käypä hinta tarkoittaa sitä summaa, joka omaisuudesta saataisiin myymällä. Näin pyritään arvostamaan omaisuus huomioiden yleinen hintataso. Esimerkiksi kiinteistöä voidaan verrata vastaavanlaisiin muihin kiinteistöihin samalla alueella ja niiden hintoihin. Käyttötavaroiden yleensä täysin mitätön ja ne yleensä arvioidaankin arvottomaksi. Arvostamisessa tulisi olla mahdollisimman huolellinen ja jos tuntuu, että asiassa tarvitaan apua, voi Annia auttaa arvostamisessa. Tällöin ulkopuolinen on arvostanut omaisuuden ja siten se on neutraalisti hyväksyttävissä jaon perustaksi. Omaisuuden arvostamisella on suuri vaikutus perinnönjaon sisältöön ja verotukseen, joten epävarmoissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä juristeihimme.

Tule asiakkaaksemme ja aloita täyttämällä esitietolomake

Perintö ja testamentti - esitietolomake

"*" näyttää pakolliset kentät

Mikä on suhteesi vainajaan?*
Arvio veloista ja varoista*
Nimi*
Sähköposti*
Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Aiheesta lisää

Perinnönjako- Miten se etenee ja mitä ongelmia voi tulla

Kuolinpesän osakkaat voivat toimittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla, mikäli osakkaat pääsevät perinnönjaon sisällöstä yksimielisyyteen. Tällöin puhutaan niin sanotusta sopimusjaosta tai sovintojaosta. Joskus sopiminen perinnönjaon toteuttamisesta perillisten kesken voi kuitenkin osoittautua mahdottomaksi.

Lue lisää »