Isyysasiat

Isyyden vahvistaminen
Avioliitto on peruste isyyden vahvistamiselle ilman erillisiä toimenpiteitä. Aviomies oletetaan lapsen isäksi, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana, eikä isyyttä tarvitse tällöin erikseen vahvistaa.

Joka kolmas lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, jolloin isyys tulee vahvistaa erikseen Digi- ja väestötietoviraston tai tuomioistuimen päätöksellä. Useimmille aviopareille biologinen isyys on kuitenkin selvä, eikä tunnustaminen enää edellytä perheeltä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen, vaan isyys on mahdollista tunnustaa jo äitiysneuvolakäynnin yhteydessä tai toissijaisesti lastenvalvojan luona. Jos isyyttä ei vahvisteta tunnustamisella, isyys voidaan vaatia vahvistettavaksi oikeudenkäynnissä. Isyyden vahvistamista koskevan oikeudenkäynnin voi käynnistää joko lapsi tai mies.

Autamme sinua isyyteen liittyvissä asioissa

Ota meihin yhteyttä mikäli tarvitset apua isyyden tunnustamiseen, kumoamiseen tai muihin isyysasioihin littyen.

Isyyden kumoaminen

Isyys voidaan kumota tunnustamalla aviolapsen isyys tai käräjäoikeuden kautta isyyden kumoamista koskevalla kanteella. Kun toinen mies on tunnustanut isyytensä ja Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut isyyden, aviomiehen isyys on kumottu. Kun isyys kumotaan tunnustamalla aviolapsi, lapsen juridinen isä vaihtuu siten, että aviomiehen isyys kumoutuu ja lapsi saa samassa yhteydessä uuden juridisen isän. Jos on aihetta epäillä lapsen virallisen isän isyyttä, voidaan isyys vaatia kumottavaksi oikeudessa. Isyyden kumoamista koskeva kanne on nostettava laissa säädetyssä määräajassa.

Aiheesta lisää

Avioehtosopimuksen eri muodot - kuinka avioehto voidaan toteuttaa.

Avioehtosopimuksen eri muodot

Mikä on avioehto? Avioliitossa puolisoilla tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolilla on lähtökohtaisesti avioliittolain mukaisen avio-oikeuden nojalla oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa, että avioliiton päättyessä avioeron tai

Lue lisää »

Avioliitto ja ero, ositus

Mikä on avioero-ositus? Avioliitto ja ero siitä on aina suuri elämänmuutos ihmiselle. Avioero-ositus on oikeustoimi, joka toteutetaan, kun avioliitto päättyy. Välillä voi tarvita apua, kun

Lue lisää »