Avioliitto ja avioehto

Avioliittoa solmittaessa tai avioliiton ollessa myötätuulessa usein ajatellaan, että avioehto tai sen puheeksi ottaminen tuottaa epäonnea. Moni ajattelee, että eihän meidän avioliittomme voi päättyä tai pystymme kyllä sopimaan asioista tarvittaessa. Todellisuus on usein kuitenkin se, että avioliiton päättymiseen liittyy erittäin vahva tunnelataus. Siinä tilanteessa onni ja rakkaus saavat väistyä ja tilalle tulevat pettymys, katkeruus ja jopa viha.

Avioehtosopimus ammattitaidolla

Laatimalla avioehtosopimus asiaan perehtyneen lakimiehen avustuksella, voitte varmistaa, että molempien osapuolten etunäkökulmat huomioidaan. Ota yhteyttä!

Ihmiset ottavat vakuutuksen asuntoonsa siltä varalta, jos se tuhoutuu tulipalossa. Vakuutusta ei oteta siltä varalta, kun se asunto kuitenkin jossain vaiheessa palaa. Miksi avioehtoa ei voisi ajatella omaisuutta varten otettuna vakuutuksena? Kun ostetaan asunto, varaudutaan pahimpaan vakuutuksella. Vastaavasti, kun solmitaan avioliitto, varaudutaan avioehtosopimuksella siihen huonoimpaan lopputulokseen. Molemmissa tapauksissa, jos se pahin tapahtuu, on valmiina jonkinlainen turvaverkko. Silloin ikävän koettelemuksen jälkiselvittelyt eivät entisestään lisää tapahtuman aiheuttamaa murhetta.

Avioehto on järkevää laatia, kun elämä on sopuisaa. Silloin usein ajatellaan yhteisesti molempien puolisoiden etua. Jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, on myös heidän etunsa, että avioeron sattuessa vanhemmat sopivat ennemmin kuin sotivat. Avioehtosopimuksella voidaan määritellä se varallisuustilanne, joka halutaan erotilanteessa ratkaisuksi osapuolten välille. Avioehto on harkittava huolella, sillä se vaikuttaa myös maksettaviin veroihin; niin avioerotilanteessa kuin kuolemantapauksessa. Avioehtosopimus voidaan laatia yhdessä lakimiehen kanssa ja se on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa. Tämän jälkeen on molempien puolisoiden turvallista purjehtia avioliiton myötäisissä tuulissa.

Miksi avioehdon tekeminen kannattaa?

10 asiantuntijan antamaa syytä

  1. Molemmat saavat yleensä pitää oman omaisuutensa nimiperiaatteen mukaisesti.
  2. Tiedät ennalta miten omaisuus jakautuu.
  3. Erotilanteessa varallisuussuhteiden selvittäminen on helpompaa ja edullisempaa.
  4. Kumpikaan osapuoli ei voi nähdä tulevaisuuteen, ja sitä kautta tietää varallisuuden muutoksista ja tilanteesta mahdollisella eron hetkellä.
  5. Erotilanne ei yleensä riitaudu yhtä herkästi kuin ilman avioehtoa.
  6. Järkevää, jos on isot varallisuuserot puolisoiden välillä.
  7. Muuten kumpikin puoliso saa yhteisestä bruttovarallisuudesta laskennallisesti puolet.
  8. Avioliiton aikana avioehdon olemassaolon voi kuitenkin huomioida omaisuutta kerrytettäessä.
  9. Yleensä tasajako yllättää ja taloudellinen tilanne tulee haastavaksi tasinkoa maksavalle osapuolelle.
  10. Mikäli olet yrittäjä, on avioehto erittäin suositeltavaa laatia yritysomaisuuden suojaamiseksi.

Aiheesta lisää