Author picture

Konkurssin hyödyt velalliselle

Kun yritys aloittaa liiketoimintansa sen tarkoituksena ei ole ajautua maksuvaikeuksiin vaan tehdä tuottoa ja elättää sen palveluksessa olevat henkilöt. Kuitenkin kokemattomuus ja odottamattomat tapahtumat voivat johtaa liiketoiminnan kannattamattomuuteen ja yrityksen pysyvään velkaantumiseen. Konkurssi voi olla oikea ratkaisu, jos velkamäärä kasvaa eikä ole odotettavissa, että veloista suoriudutaan.

Kun yritys aloittaa liiketoimintansa sen tarkoituksena ei ole ajautua maksuvaikeuksiin vaan tehdä tuottoa ja elättää sen palveluksessa olevat henkilöt. Kuitenkin kokemattomuus ja odottamattomat tapahtumat voivat johtaa liiketoiminnan kannattamattomuuteen ja yrityksen pysyvään velkaantumiseen. Konkurssi voi olla oikea ratkaisu, jos velkamäärä kasvaa eikä ole odotettavissa, että veloista suoriudutaan.

Velallisen kannalta konkurssi voi vaikuttaa epäonnistumiselta, mutta konkurssi voi olla myös vanhan kuormittavan loppu ja uuden paremman alku. Yrityksen edustajiston onkin parempi tunnistaa tosiasiat silloin, kun kaikki keinot selviytymiseen on jo käytetty. Henkisesti rankka maksukyvyttömyys voi saada pisteen konkurssin myötä. Konkurssihakemuksen tekijänä voi nimenomaan velallinen itse. Velallisen tekemän konkurssihakemuksen myötä alkava konkurssimenettelyn hyöty kulminoituu velkojen maksamiseen ja niistä irti pääsemiseen.

Konkurssin jälkeen on mahdollisuus aloittaa uudella liiketoimintasuunnitelmalla ja mallilla. Aikaisemmasta kokemuksesta voi siis olla uuden alussa hyötyä. Velallisen on kuitenkin huomattava se, että konkurssi ei ole itsestään selvyys. Velkojen maksukyvyttömyys tulee olla pysyvää, jotta yritys voidaan asettaa konkurssiin. Tämän arvioinnissa on hyvä hyödyntää juristin apua.

Konkurssin aloittamispäivästä lukien konkurssipesän hoitamisesta vastaa pesänhoitaja. Pesänhoitajan on toiminnassaan oltava tehokas ja tarkoituksenmukainen ja aina noudatettava hyvää pesänhoitotapaa. Velallisella on kuitenkin pesänselvittämisessä myötävaikuttamisvelvollisuus. Tämän ja muiden velvollisuuksien ja oikeuksien toteutumisessa kannattaa käyttää asiantuntevaa juristia. Kokenut konkurssiasioihin erikoistunut asianajajamme Maria Puputti voi toimia yrityksesi puolueettomana pesänhoitajana.

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme