Yritykset

Urakkasopimusriita asunto-osakeyhtiössä voi johtaa laajaan riitaan.

Asunto-osakeyhtiön urakkasopimusriita KKO 2024:15

Tässä artikkelissa avataan korkeimman oikeuden ratkaisun (KKO 2024:15) sisältöä, jossa asunto-osakeyhtiö oli neuvotellut linjasaneerausurakasta rakennusyhtiön kanssa ja urakkasopimuksen syntymisen edellytyksistä ja näytön arvioinnista. Tapauksen tausta Asunto-osakeyhtiöllä voi olla monia juridisia pulmia, joihin kannattaa käyttää alaan perehtynyttä asiantuntijaa. Otsikon mukaisessa tapauksessa asunto-osakeyhtiön ja rakennusyhtiön sopimusneuvotteluissa oli päädytty pidentämään sopimustarjouksen voimassaoloa siihen asti, kunnes osapuolet saavat tulokset […]

Asunto-osakeyhtiön urakkasopimusriita KKO 2024:15 Read More »

Artikkelissamme kerrotaan mikä puitesopimus on.

Puitesopimus: mikä se on ja mihin tarkoitukseen se kannattaa laatia?

Mikä puitesopimus on? Puitesopimus tehdään osapuolten välillä varsinkin silloin, kun yhteistyö halutaan osapuolten kesken kestävän useamman kuin yhden projektin verran. Puitesopimus on kätevä sopimus, kun halutaan sopia yhteistyön sisällöstä pitkäaikaisesti. Tunnetuimpia puitesopimuksia ovat työehtosopimukset. Puitesopimukseen soveltuu yleiset sopimusoikeuden periaatteet ja yleinen oikeustoimilaki sekä osapuolista riippuvat muut lait. Sopimusvapauden periaatteen mukaisesti puitesopimus on kuitenkin lähtökohtaisesti vapaamuotoinen.

Puitesopimus: mikä se on ja mihin tarkoitukseen se kannattaa laatia? Read More »

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestys, yhtiöjärjestyksen muutos Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen asunto-osakeyhtiölain mukaan edellyttää määräenemmistön päätöstä. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaatimusta muutoksen 2/3 määräenemmistön osalta ei ole mahdollista lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä, vaatimuksen tiukentamiselle ei ole estettä. Ennen yhtiökokousta, jossa yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tarkoitus käsitellä, tulee yhtiökokouksen koollekutsumisen

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen Read More »

Yrityksen ositus – Miten yritysvarallisuus huomioidaan osituksessa

Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan yleisellä tasolla kysymyksiin; miten yritysvarallisuus jaetaan osituksessa, miten yritys huomioidaan ositusta tehdessä, miten yrityksen omistava puoliso voi varautua mahdolliseen avioeroon ja miten yrityksen ositus arvostetaan. Annian juristit avustavat sinua ja yritystäsi niin henkilökohtaisissa kuin liiketoiminnan asioissa. Katso tarkemmin Lakipalvelut yksityisille ja Lakipalvelut yksityisille. Ositus tarkoittaa aviovarallisuussuhteen katkaisua Ositus tarkoittaa avioerotilanteessa puolisoiden

Yrityksen ositus – Miten yritysvarallisuus huomioidaan osituksessa Read More »

liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimusta laadittaessa on useita seikkoja, joihin on syytä kiinnittää huomiota, kun sopimusta laaditaan. Liikehuoneiston vuokrausta sääntelee laki, joka tulee sovellettavaksi, kun huoneisto vuokrataan käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa on kuitenkin osin mahdollista poiketa lain säännöksistä. Vuokrasopimusta tehtäessä on syytä esimerkiksi miettiä, onko asiassa tarkoituksena tehdä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Myös

Liikehuoneiston vuokrasopimus Read More »

Rekry: Lupalakimies Hämeenlinnaan

Asianajotoimisto Annia Oy on hämeenlinnalainen asianajotoimisto, joka palvelee laaja-alaisesti sekä yksityisiä, että kaikenlaisia yrityksiä. Toimistollamme on vahva osaaminen perhe- ja perintöoikeudesta ja kiinteistöihin liittyvästä juridiikasta. Olemme hoitaneet vuosia menestyksekkäästi oikeudenkäyntejä laaja-alaisesti Etelä-Suomen alueella. Yrityspuolella hoidamme monipuolisesti toimeksiantoja yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Toimintamme peruslähtökohta on kartoittaa asiakkaan kanssa yhdessä laaja-alaisesti asian tilanne sekä ratkaisuvaihtoehdot. Toimistomme hakee

Rekry: Lupalakimies Hämeenlinnaan Read More »

osakassopimus

Mikä on osakassopimus ja milloin se kannattaa tehdä?

Osakassopimus on välttämätön oikeudellinen dokumentti, joka säätelee osakkaiden keskinäistä yhteistyötä, vastuita, oikeuksia ja päätöksentekoa yritysmaailmassa. Sen keskeisenä tavoitteena on luoda yksityiskohtaiset puitteet, jotka ohjaavat osakkeenomistajien toimintaa, ennaltaehkäisevät mahdollisia riitatilanteita ja tarjoavat selkeät pelisäännöt. Osakassopimuksen laadinta on erityisen kriittinen vaihe, kun yrityksessä on useita omistajia. Sopimus käsittelee olennaisia näkökohtia, kuten osakkeiden myyntiä, voittojen jakamista ja mahdollista

Mikä on osakassopimus ja milloin se kannattaa tehdä? Read More »

urakoitsijan oman käytön arvonlisäverotus

Urakoitsijan oman käytön arvonlisäverotus

Arvonlisäveroa tulee suorittaa lähtökohtaisesti kaikesta tavaran ja palvelun myynnistä. Rakennushankkeissa oman käytön arvonlisäverotus usein ajankohtaistuu. Oman käytön arvonlisäverotus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että itselle luovutettujen palveluiden ja tavaroiden osalta tulee tilittää Verohallinnolle arvonlisäverot samalla tavalla kuin tavallisissa myynnin tilanteissa. Rakennushankkeissa on useita tilanteita, joissa oman käytön arvonlisäverotus tulee laskea ja tilittää. Etenkin tilanteessa, jossa rakennustoimintaa harjoittava

Urakoitsijan oman käytön arvonlisäverotus Read More »

mitä osakaslaina tarkoittaa ja onko se laillista

Mitä osakaslaina tarkoittaa ja onko se laillista?

Osakaslaina tarkoittaa osakeyhtiön osakkaalleen tai tämän perheenjäsenelle antamaa lainaa. Sillä voidaan tarkoittaa myös osakkeenomistajan antamaa lainaa osakeyhtiölle. Yhtiöllä tulisi olla jakokelpoisia varoja, osakkeenomistajan tulisi maksaa laina takaisin eikä sen antaminen saa tapahtua maksukyvyttömänä tai johtaa maksukyvyttömyyteen, jotta se voisi olla laillista osakkaalle annettavaa lainaa. Lähtökohtaisesti osakeyhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille (OYL 1:5). Siten

Mitä osakaslaina tarkoittaa ja onko se laillista? Read More »