Muut

Asianajaja, lakimies vai juristi – tiedätkö eron?

Arkikielessä puhuttaessa nimikkeet asianajaja, lakimies ja juristi menevät monella sekaisin. Lakimies ja juristi ovat keskenään synonyymeja ja tarkoittavat yksinkertaisesti henkilöä, joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon, eli oikeustieteen kandidaatin (OK) tai oikeustieteen maisterin tutkinnon (OTM). Oikeustieteen kandidaatti tutkintonimikkeenä oli käytössä vuodesta 1963 vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen käyttöön otettiin oikeustieteen maisteri tutkintonimike. Nykyään siis ei …

Asianajaja, lakimies vai juristi – tiedätkö eron? Lue lisää »

Asianajotoimisto Annian ja HPK:n välillä on solmittu yhteistyösopimus

Yhteistyösopimus

Asianajotoimisto Annia Oy:n ja HPK Liiga Oy:n välillä 2.5.2023 on solmittu yhteistyösopimus kausille 2023-2025. Sopimuksen myötä nimikkopelaajanamme on Juuso Hietanen. Annia odottaa innolla yhteistyötä ja sen mahdollistamia asioita!

Alkoholin tarjoaminen alaikäiselle

Alkoholin tarjoaminen alaikäiselle. Alkoholirikkomukseen syyllistyy, mikäli tarjoaa alkoholia alle 18-vuotiaalle niin, että tämä siitä juopuu. Lisäksi alkoholin tarjoamista tulee voida pitää alaikäisen ikä, kypsyysaste ja muut olosuhteet huomioon ottaen kokonaisuudessaan moitittavana. Alkoholirikkomukseen syyllistynyt voi saada teosta sakkorangaistuksen. Taannoin sattuneeseen tapaukseen liittyen on kuitenkin syytä huomauttaa, että alkoholia alaikäiselle tarjonnut voi alkoholirikkomuksen ohella syyllistyä myös toisen …

Alkoholin tarjoaminen alaikäiselle Lue lisää »

Etkö saa opintotukea? Myös opiskelijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen

Toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka tekee ratkaisun asiakkaan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki tilanteessa, jossa henkilön tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Myös opiskelijalla on oikeus hakea perustoimeentulotukea, kun opintotuki ja muut tulot eivät riitä edellä mainittuihin tarpeisiin. Miten opiskelijan perustoimeentulotuki määräytyy? Ennen perustoimeentulotuen hakemista opiskelijan tulee selvittää mahdollisuutensa opintotuen …

Etkö saa opintotukea? Myös opiskelijalla voi olla oikeus perustoimeentulotukeen Lue lisää »

Onhan sinulla oikeusturvavakuutus?

Oikeusturvavakuutuksesta saat yleensä korvauksen asianajajan tai muun lakimiehen kohtuullisista palkkiokuluista riita-, rikos- ja hakemusasioissa sekä tuomioistuimelle maksettavista oikeudenkäyntimaksuista. Oikeusturvavakuutuksen olemassaolo sekä korvattavat kulut eritellään vakuutusehdoissa. Oikeusturvavakuutus sisältää aina myös omavastuuosuuden. Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus on prosenttiperusteinen siten, että vakuutetun korvattavaksi jää esimerkiksi 20 % kuluista. Tämän lisäksi oikeusturvavakuutukseen sisältyy enimmäiskorvaussumman, joka on aina tapauskohtainen. Omavastuuosuuden prosenttiperusteisuudella pyritään …

Onhan sinulla oikeusturvavakuutus? Lue lisää »