Kiinteistöt ja asunnot

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestys, yhtiöjärjestyksen muutos Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen asunto-osakeyhtiölain mukaan edellyttää määräenemmistön päätöstä. Tällöin yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään 2/3 yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Vaatimusta muutoksen 2/3 määräenemmistön osalta ei ole mahdollista lieventää yhtiöjärjestyksen määräyksellä, vaatimuksen tiukentamiselle ei ole estettä. Ennen yhtiökokousta, jossa yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tarkoitus käsitellä, tulee yhtiökokouksen koollekutsumisen […]

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen Read More »

Kiinteistön ja asunnon kosteusvaurio - hometalo.

Hometalo on yleinen asunnon virhe: Mistä hometalon tunnistaa?

Tässä artikkelissa käytetään rinnakkain käsitteitä asuntokauppa ja kiinteistökauppa. Artikkelissa käydään läpi yleisesti hometalon virhettä, arvioidaan mistä hometalon tunnistaa ja kerrotaan mitä ostajan kannattaa tehdä havaitessaan virheen rakennuksessa. Artikkelissa käydään yleisellä tasolla läpi mistä tunnistaa homeen oireet, mistä tunnistaa hometalon, kauanko myyjä on vastuussa asunnosta ja mitä tehdä homeen tai huonon sisäilman ilmetessä/havaitessa. Virhe kiinteistökaupassa samoin

Hometalo on yleinen asunnon virhe: Mistä hometalon tunnistaa? Read More »

Käyetyn asunnon kauppa

Asuntokaupan virheet: käytetyn asunnon kauppa

Asunnon ostaminen on monelle merkittävä päätös elämässä ja lukeutuu usein suurimpiin yksittäisiin kauppoihin; oli kyseessä sitten uuden tai käytetyn asunnon kauppa. Se siis edellyttää merkittävää taloudellista panostusta, jota varten usein haetaan pankilta lainaa. Toisaalta asunnon on tarkoitus palvella yksilön tai perheen tarvetta kotina, jota oikeudessamme suojataan kotirauhan-käsitteellä. Lue myös virheestä kiinteistön kaupassa. Asuntokauppaan liittyy kuitenkin

Asuntokaupan virheet: käytetyn asunnon kauppa Read More »

Tuomioistuinsovittelu kiinteistöriidassa

Toisinaan kiinteistön kaupan jälkeen ostajan ja myyjän välille voi syntyä riitaa esimerkiksi kiinteistön kunnosta. Kun ostajien ja myyjien välillä syntyy riitaa kiinteistöstä, on asian ratkaisemiseen useampia vaihtoehtoja. Asiantuntevan avustajan avulla riidan osapuoli voi keskustella mahdollisista etenemistavoista, ja mitkä niiden mahdolliset edut ja riskit voivat olla. Yksi vaihtoehto voi olla tuomioistuinsovittelu, jota tässä artikkelissa käsitellään. Usein

Tuomioistuinsovittelu kiinteistöriidassa Read More »

liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston vuokrasopimusta laadittaessa on useita seikkoja, joihin on syytä kiinnittää huomiota, kun sopimusta laaditaan. Liikehuoneiston vuokrausta sääntelee laki, joka tulee sovellettavaksi, kun huoneisto vuokrataan käytettäväksi muuhun tarkoitukseen kuin asumiseen. Liikehuoneiston vuokrasopimuksessa on kuitenkin osin mahdollista poiketa lain säännöksistä. Vuokrasopimusta tehtäessä on syytä esimerkiksi miettiä, onko asiassa tarkoituksena tehdä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Myös

Liikehuoneiston vuokrasopimus Read More »

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen asunto-osakeyhtiössä on tärkeä toimenpide, joka vaatii sekä yhtiökokouksen päätöksen että huolellista valmistelua. Tämä prosessi tarjoaa osakkaille mahdollisuuden vaikuttaa asunto-osakeyhtiön toimintaa ohjaaviin sääntöihin, jotta ne vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristön vaatimuksia. Muutokset voivat koskea esimerkiksi yhtiön hallinnointia, osakkaiden oikeuksia ja velvollisuuksia, tai vaikkapa yhtiön kunnossapitovastuuta. Tässä artikkelissa käsittelemme, miksi yhtiöjärjestystä saatetaan haluta muuttaa,

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen Read More »

taloyhtiön tuholaisongelma

Ludeongelman myötä taloyhtiölle yli 90.000 euron maksuvelvoite

Arvotalossa sijaitsevassa huoneistossa havaittiin ludeongelma, jota ludetorjunnan ammattilainen luonnehti poikkeuksellisen haastavaksi. Kaikkien huoneiston puuosien purkaminen oli välttämätöntä ja korjauksia tehtiin huoneiston betonipintaa myöten – purkulistalla oli siis muun ohella keittiön kaapistot, koko parkettilattia eristeineen, sekä kaikki katto- ja seinälevytykset. Myös kylpyhuoneen kaakeloinnit tuli poistaa. Ludeongelman myötä taloyhtiölle muodostui merkittävä lasku. Taloyhtiön ja huoneiston omistajan välille

Ludeongelman myötä taloyhtiölle yli 90.000 euron maksuvelvoite Read More »

Rakennusmestarin myymä talo voi olla ”pommi”

Kuntotarkastus on syytä tehdä huolella Talokaupoilla täytyy olla tarkkana, sillä monesti vanha sanonta ”suutarin lapsilla ei ole kenkiä” voi pitää usein paikkansa myös rakennusammattilaisen itse rakentaman ja myymän kiinteistön kohdalla. Myös tällöin ostajan turvana on samat keinot kuin tavallisestikin kiinteistön myynnissä eli kuntotarkastus ja tarvittavat muut tarkemmat tutkimukset. Ostajan velvollisuus on tarkistaa ostettava asunto ja

Rakennusmestarin myymä talo voi olla ”pommi” Read More »