Author picture

Hyvitys avoeron yhteydessä – avoliiton purkamisen taloudelliset näkökohdat

Avoliitto eroaa merkittävästi avioliiton käsitteestä. Vaikka avopuolisot eivät ole oikeutettuja ositukseen tai tasinkoon kuten aviopuolisot, avoliittolaki mahdollistaa hyvityksen vaatimisen tietyissä tilanteissa. Avoliittolakia sovelletaan, kun avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai kun avoparilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi.

Avoliiton aikana kumpikin puoliso omistaa oman omaisuutensa, jota he ovat hankkineet ennen avoliittoa tai sen aikana. Avoeron hyvitys on taloudellinen korvaus, jota voidaan vaatia avoliiton purkamisen yhteydessä. Sen tarkoituksena on estää toisen puolison saama taloudellinen etu, joka on syntynyt toisen kustannuksella avoliiton aikana. Hyvityksen avulla pyritään varmistamaan tasapuolinen taloudellinen asema avoeron jälkeen.

Avopuolisolla on oikeus hyvitykseen, jos hän on panostanut yhteistalouteen auttaen toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta siten, että pelkkä omistussuhteiden perusteella tapahtuva yhteistalouden purkaminen johtaisi toisen saamaan perusteettomaan etuun. Yhteistalouden hyväksi annettu panos voi olla esimerkiksi työtä yhteisen talouden hyväksi, oman omaisuuden käyttöä yhteiseen talouteen, oman omaisuuden sijoittamista toisen omistamaan omaisuuteen tai vastaavaa toimintaa.

On kuitenkin syytä huomata, että oikeutta hyvitykseen ei ole, jos yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta koitunut perusteeton etu on olosuhteet huomioon ottaen vain vähäinen. Oikeuskäytännössä myös korvauksen määrää on rajoitettu.

Jos epäilet olevasi oikeutettu hyvitykseen avoeron yhteydessä, on suositeltavaa ottaa yhteyttä juristiin, jos asiasta ei päästä sopimukseen entisen puolison kanssa. Asian tunteva juristi osaa arvioida, oletko oikeutettu hyvitykseen. Annian kokeneet juristit ovat neuvoneet asiakkaita monissa avoeroasioissa ja ovat valmiita auttamaan sinua.

Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme