Author picture

Hometalo on yleinen asunnon virhe: Mistä hometalon tunnistaa?

Tässä artikkelissa käytetään rinnakkain käsitteitä asuntokauppa ja kiinteistökauppa. Artikkelissa käydään läpi yleisesti hometalon virhettä, arvioidaan mistä hometalon tunnistaa ja kerrotaan mitä ostajan kannattaa tehdä havaitessaan virheen rakennuksessa.

Artikkelissa käydään yleisellä tasolla läpi mistä tunnistaa homeen oireet, mistä tunnistaa hometalon, kauanko myyjä on vastuussa asunnosta ja mitä tehdä homeen tai huonon sisäilman ilmetessä/havaitessa.

Virhe kiinteistökaupassa samoin kuin Asuntokaupan virheet: käytetyn asunnon kauppa ovat aina yllättäviä ostajalle. Asianajotoimisto Annian juristeille virhetilanteet ovat tuttuja ja voimme avustaa sinua etusi mukaisesti.

Kuvassa perhe havaitsee asunnossaan hometta.
Perhe saapuu kotiin ja havaitsee asunnon homeongelman.

Mistä tunnistaa, että asunnossa on hometta? Mistä hometalon tunnistaa?

Asuntoa ostaessa yleensä ei voida paljain silmin havaita rakenteiden homeongelmia. Hometalon ja kosteuden havaitseminen voi olla hankalaa tai mahdotonta ilman asiantuntijan käyttämistä. Mistä hometalon tunnistaa?

Ennen kauppakirjan allekirjoitusta ostajalla on selonottovelvollisuus/ennakkotarkastusvelvollisuus. Selonottovelvollisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkea voitaisiin havaita tarkastuksessa. Myyjä voi joutua vastuuseen vaikka selonottovelvollisuus onkin täytetty.

Ennen kiinteistökauppaa ja asuntokauppaa kannattaa tarkistaa etenkin miten talon ilmanvaihto on toteutettu ja onko se ollut jatkuvasti päällä, mikäli kyseessä on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä. Samoin kannattaa tarkistaa talon ullakko, yläpohja ja kattorakenteet sekä kiinnittää huomiota kaikkiin värimuutoksiin ja mahdollisiin pinnallisiin muutoksiin pinnoissa.

Asunnon yläkerraston lisäksi hometta esiintyy usein kellarissa ja lattiassa, mikäli kosteus on päässyt alapohjaan. Väärin tehty salaoja tai riskirakenteet kuten valesokkeli, voivat olla homeen lähteitä.

Hajuaistikin on yksi keino huomata mahdollinen hometalo. Perunakellarin haju on usein merkki huonosta sisäilmasta ja sen vaihtuvuudesta, joka voi viitata kosteuteen tai homeeseen. Hometalo ei kuitenkaan aina haise.

Homekoiran käyttö voi olla suositeltavaa. Homekoirat ovat tarkkoja haistamaan mahdollisia mikrobikasvustoja. Homekoiraa toisaalta käytetään usein vasta hajun tai muun ongelman ilmetessä. Homekoiratutkimus ei tarkoita sitä, että asunnossa olisi varmasti hometta. Homekoiratutkimuksessa ei avata rakenteita, eikä se kelpaa esimerkiksi oikeudessa sellaisenaan todistamaan kaupan virhettä.

Laaja kuntotutkimus kannattaa tehdä varsinkin kiinteistökaupassa. Pelkkä pinnallinen kosteusmittaus ei paljasta kiinteistön asunnon kosteusvaurioita tai onko home päässyt valloilleen talossa. Parasta olisi, jos rakenteita tarkastettaisiin tarkemmin esimerkiksi avaamalla pintoja.

Home ei aina ole havaittavissa tai oletettavissa näilläkään keinoilla. Mikäli asia halutaan varmistaa, tulee tehdä laboratoriotutkimukset näytteistä. Rakennusterveysasiantuntijan käyttö on suositeltavaa, mikäli epäillään hometta.

Mikäli olet ostamassa kiinteistöä tai asuntoa, sinun tulee huolellisesti tarkistaa mitä olet ostamassa. Tähän kuuluu niin asiakirjat, kysymysten esittäminen, paikan päällä tehtävä tarkastus jne. Kauppakirja kannattaa laatia ja tarkastaa huolellisesti. Ostaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen, jonka hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää kauppaa tehdessään.

Henkilö havaitsee asunnossaan vesivahingon.
Henkilö saapuu kotiin ja havaitsee asunnossaan laajan vesivahingon.

Hometalo on yleinen kaupan virhe

Kiinteistökaupan ja asuntokaupan virheet voivat olla monenlaisia, mutta yleinen virhe on home talossa. Homeet ja kosteus talossa voivat aiheuttaa ensinnäkin vakavia terveydellisiä ongelmia. Oireita ovat esimerkiksi yskä, nuha, nenän verenvuoto, kuume, allergiat ja päänsärky. Oireet eivät aina esiinny kaikilla ihmisillä.

Talon sisäilmaongelmat on otettava todesta, jotta terveys ja talous ei kärsi. Sisäilmaongelmat johtuvat usein asunnon puutteellisesta tai virheellisestä ilmanvaihdosta. Huono sisäilma on aina terveysriski. Puutteellinen tai virheellinen ilmanvaihto voi aiheuttaa lopulta laajoja homeongelmia taloon.

Rakennuksessa olevan homeen aiheuttamia haittoja ovat ensinnäkin rakenteiden lahous, epäterveellinen sisäilma ja hajut. Home johtuu usein puutteellisesta sisäilman vaihdosta, kosteusvuodosta tai perustusten ongelmista asunnossa. Kiinteistökaupan tai asuntokaupan virhe voi olla esimerkiksi kattovuodot ja väärin tehdyt salaojat. Salaojat on voitu täyttää liian hienojakoisella maa-aineksella tai jopa samalla maa-aineksella, joka on ensin kaivettu patolevyjen ja salaojaputkien tieltä pois.

Mikäli ostaja ei ollut tietoinen tai ei olisi pitänytkään olla tietoinen ostaessaan asuntoa, että asunto on homeessa, on kyseessä asuntokaupan virhe. Asunnon ostajan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota kattorakenteisiin ja ullakkotilaan. Usein hometta ja kosteutta pääsee kertymään yläpohjaan, koska kosteus nousee talossa ylöspäin. Tästä syystä ostajan kannattaa tarkistaa yläpohja ja ullakkotilat vuosittain asuntokaupan jälkeen. Tällä tavoin ostaja voi tarvittaessa ilmoittaa kaupan jälkeen ilmenneestä virheestä aikamääreessä myyjälle.

Lähtökohtaisesti myyjä vastaa virheestä, joka ei ollut ostajan tiedossa tai ei olisi pitänytkään olla kauppaa tehdessä. Tähän toisaalta vaikuttaa rakennuksen ikä, laatu ja taso muutoinkin. Mahdolliset sisäilman ongelmat ja rakennuksen virheet tulee selvittää aina tapauskohtaisesti, jotta voidaan arvioida, onko myyjä vastuussa kiinteistökaupan tai asuntokaupan virheestä.

Kiinteistöasioiden juristit

Asunnon virheestä on heti reklamoitava myyjää

Asunnon virhe tai kiinteistön virhe on usein yllättävä ja raskas asia ostajalle. Asunnon ja kiinteistön virheestä on ilmoitettava myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Lisäksi kiinteistökaupassa on ns. viiden vuoden sääntö, jonka mukaan ostaja ei voi vedota kiinteistön laatuvirheeseen sen jälkeen, kun kiinteistön hallinta on luovutettu ostajalle. Osakehuoneiston osalta noudatetaan kahden vuoden -sääntöä.

Myyjä ei tosin vapaudu vastuusta sellaisessa tilanteessa, missä hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Joka tapauksessa oli kyseessä sitten kiinteistön tai osakehuoneiston virheestä on ilmoitettava vaatimuksineen kohtuullisessa ajassa. Rakennuksen virheen reklamaation kohtuullinen aika on joitakin kuukausia. Virhe ja vaatimus on yksilöitävä riittävällä tavalla, jotta myyjä voi tarkistaa vastuunsa virheestä ja reagoida siihen oikein. Asunnon virheen reklamaatio on tehtävä huolella, jottei ostaja menetä oikeuttaan vedota virheeseen.

Ostajan kannattaakin ottaa Asianajotoimisto Annian juristiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteyttä, jotta oikeudenmenetyksiltä vältytään.

Mitä tehdä, jos talossa on hometta?

Kiinteistössä virhe – mitä teen? Hometalon, kosteusvaurion tai huonon sisäilman ongelman tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan.

Hometalon ja muiden ongelmien syyn paikallistaminen on tärkeää. Vain tällä tavalla voidaan arvioida mahdollisen korjauskustannuksen eli hinnanalennuksen määrää. Muutoinkin itse ongelman syyn korjaaminen on tärkeää, jottei ongelmat jatku myöhemmin.

Homekoiratutkimus ja rakennusterveysasiantuntijan tutkimukset ovat tärkeitä ensiaskelia, kun epäillään homeen olemassaoloa.

Suosittelemme ottamaan juristiin yhteyttä heti, jotta mahdollinen reklamaatio tehdään oikein ja oikeutesi turvataan. Ostajan tulee olla aktiivinen ja nopea, jotta oikeudenmenetyksiä ei synny.

Asianajotoimisto Annian juristeilla on kokemusta ja asiantuntemusta hometalon ongelmista sekä niiden riidanratkaisusta. Kiinteistökaupan virheet voivat ilmetä monella tavalla ja me sitoudumme ajamaan asiaasi etusi mukaan. Meillä on myös laajat yhteistyöverkostot, joiden avulla voimme selvittää talon virheitä.

Kiinteistökaupan virheet voidaan ratkaista sovinnollisesti asiantuntevan ja sovittelevan juristin avulla. Aina ei ole tarpeen saada oikeutta pitkän ja raskaan oikeusriidan avulla. Tuomioistuinsovittelu kiinteistöriidassa on mahdollista, vaikka asia olisi jo ehtinyt tuomioistuimeen käsiteltäväksi.

Asianajotoimisto Annia auttaa jos talossasi on homeongelma.

10 faktaa hometalon ongelmasta

  1. Huono sisäilma ja vuodot aiheuttaa hometta tai muuten terveysrikejä taikka talon rakenteiden lahoutta.
  2. Hometalo aiheuttaa merkittää terveysriskiä asukkaalle.
  3. Asunto voi vaikuttaa asuinkelpoiselta kaupantekohetkellä, mutta myöhemmin virheet ilmenevät.
  4. Homeen aiheuttamia haittoja ovat ainakin haju, allergia, väsymys, päänsärky, kuumeilu, yskä, kuiva ja/tai kipeä kurkku, nenän vuodot ja limakalvojen ärtyminen, rakenteiden lahous ja värimuutokset.
  5. Homeen aiheuttamat oireet voivat olla yksilökohtaisia.
  6. Pitkäaikainen altistuminen homeelle aiheuttaa suurempaa haittaa kuin lyhytaikainen.
  7. Hometta esiintyy kaikkialla elinympäristössämme, mutta liian suurena määränä se on haitallista.
  8. Home esiintyy usein paikoissa, joissa ilma ei pääse tarpeeksi kiertämään tai kosteus on päässyt rakenteisiin.
  9. Huonon sisäilman vaikutukset voivat näkyä vasta vuosia myöhemmin.
  10. Asianajotoimisto Annian juristit voivat avustaa sinua kiinteistökaupan ja asuntokaupan virhetilanteissa. Ota Anniaan yhteyttä!
Asianajotoimisto Annia auttaa kiinteistöriidoissa myös kohdatessasi homeongelman.

Jaa blogikirjoituksemme