Author picture

Avioehtosopimus on järkevä ja riitoja ehkäisevä sopimus

Miksi tekisimme avioehdon, kun suhde on vahva ja liittomme tulee olemaan luja?

Ihmisellä on kyky toivoa asioissa hyvää ja avioehdon tekeminen tuntuu välillä ongelmien hakemiselta. Käytännön kokemuksella voimassa oleva avioehto on kuitenkin erittäin suositeltavaa. Avioehto on asiakirja pahan päivän varalle. Avioehto tuleekin pohdittavaksi ennen avioliittoa. On hyvä tiedostaa, että osituksen esisopimus on eri asia kuin avioehtosopimus. Yleensä avioehtosopimuksen sisältönä on, että kumpikin osapuoli pitää kokonaan oman omaisuutensa ja toisella puolisolla ei ole lainkaan avio-oikeutta toisen omaisuuteen. Tällöin erotilanteessa molemmat saavat yleensä pitää oman omaisuutensa nimiperiaatteen mukaisesti. Erotilannetta avioehtosopimus helpottaa, koska varallisuussuhteet on helpompi selvittää. Ongelmana on se, että kumpikaan osapuoli ei voi nähdä tulevaisuuteen, ja sitä kautta tietää varallisuuden muutoksista ja tilanteesta mahdollisella eron hetkellä. Kun pyrimme ajattelemaan solmiessamme liiton, että tämä liitto tulee kestämään, on välillä vaikea ajatella avioehtoa taloudellisten asioiden normaalina hoitamisena. Vähintäänkin tulisi selvittää itselleen, mitä avioehdon tekemättä jättäminen konkreettisesti tarkoittaa. Ongelmia voi tulla ihan arkisista asioista, esimerkiksi voi olla, että puoliso ei suostu muuttamaan pois yhteisestä kodista. Mikäli avioehto on avio oikeuden täysin poissulkeva, toimitetaan avioero tilanteessa omaisuuden erottelu. On hyvä tiedostaa, että ositus tehdään viimeistään ennen perinnönjakoa. Puolisot voivat määrätä myös, että avio oikeus on, mikäli avioliitto päättyy toisen puolison kuolemaan. Avioehtosopimuksen rekisteröinti tulee myös muistaa.

Miksi avioehto kannattaa tehdä?

Avio oikeutta on vaikea hahmottaa. Avio oikeuden sisältöä tulee miettiä etukäteen, jätetäänkö joku omaisuus avio oikeuden ulkopuolelle vai minkä sisältöinen avioehto tehdään puolisoiden kesken. Miten avioehto sitten vaikuttaa tilanteeseen? Erotilanne on aina kuormittava ja eri asteisesti riitaisa. Tilanne erossa ei kuitenkaan usein riitaudu niin pahaksi kuin ilman avioehtoa, jos sopimus on tehty asianmukaisesti. Avioehto ehkäisee siis riitaa avioerossa. Erityisen suositeltavaa ja järkevää, on tehdä avioehto, jos puolisoilla on isot varallisuuserot tai jompikumpi on yrittäjä. Avio oikeus tarkoittaa oikeutta ainakin toisen puolison avioliiton aikana hankittuun omaisuuteen, mutta määritelmässä avio oikeus koskee kaikkea toisen puolison omaisuutta. Omaisuuden osituksessa omaisuus selvitetään ja sen säästö lasketaan yhteen, omaisuus jaetaan puoliksi laskennallisesti. Jos olet kartuttanut ison omaisuuden ennen avioliittoa tai olet perinyt yllätykseksesi ison omaisuuden tai jopa olet voittanut lotossa, niin erotilanteessa, voi tuntua todella katkeralta luovuttaa tästä laskennallisesti puolet ex puolisolle avio oikeuden nojalla, koska siis puolisolla on avio oikeus toisen omaisuuteen. Avioehto turvaa siis tulevaisuudessa tulevaa omaisuuttasi. Toki on hyvä muistaa, että avioehto edellyttää molempien puolisoiden myötävaikutusta, jotta avio oikeus toisen puolison omaisuuteen poistuu. Tilanteita, joissa ero on laitettu yllättävän varallisuuden saamisen jälkeen nopeasti vireille, on tullut paljon eroasioita hoitaneena vastaan ja avioehto rajoittaa oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Tällöin siis avio oikeuden sisältö rajoittuu tai se poistuu kokonaan, ei siis ole avio oikeutta mihinkään omaisuuteen. Avioliittoa solmittaessa avio oikeuden alaisen omaisuuden sisältö voi olla varsin suppea, ja siksi asiaa on vaikea miettiä järkevästi. Tällöin ei tule miettineeksi mitä avioliiton päättyessä tilanne tarkoittaa, tulee se puolison kuoleman tai avioeron johdosta. Puolisoiden omaisuuden määrä voi muuttua merkittävästi, omaisuus yleensä kasvaa ja tämä voidaan huomioida puolisoiden välillä asiaa tarkasti harkittaessa avio oikeutta ja tehdäänkö avioehto. Elämäntilanteiden muuttuessa voidaan tehdä uusi avioehtosopimus puolisoiden näin sopiessa. Avioehdon sisältö vaihtelee paljon.

Millainen avioehtosopimus voi olla?

Avioehtosopimuksella voidaan rajata avio oikeus kokonaan tai osittain pois, siten avio oikeus on poistettu kokonaan tai siinä on määritelty avio oikeuden alaisen omaisuuden sisältö. Avioehtosopimuksen voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai avioliiton kestäessä. Avio oikeuden sisällöstä päätetään yhdessä, ja tietenkin aina voidaan sopia joku omaisuus avio oikeuden ulkopuolelle ja siten sovitusta avioehdostakin voidaan poiketa ja sopia voidaan myös omaisuus avio oikeuden alaiseksi. Kun avioliitto päättyy, ilman avioehtoa kumpikin puoliso saa yhteisestä bruttovarallisuudesta laskennallisesti puolet, toki myös tästä voidaan sopia toisin. Avioehto voi tehdä merkittävän eron normaaliin avio oikeuteen, joka tarkoittaa oikeutta toisen puolison omaisuuteen. On hyvä muistaa, että avioliiton aikana avioehdon olemassaolon voi kuitenkin huomioida omaisuutta kerrytettäessä esimerkiksi, kun on mietinnässä kenen nimiin hankittu omaisuus laitetaan. Yleensä tasajako yllättää ja taloudellinen tilanne tulee haastavaksi ainakin tasinkoa maksavalle osapuolelle. Kun omaisuuden erottelu tehdään, osapuolet pitävät yleensä nimissä oman omaisuutensa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että asiasta voidaan aina sopia ja tehdä yhdessä erottelusopimus. Asiakirjan voi laatia asianajaja yhdessä osapuolten kanssa. Omaisuuden jako on edullisinta tehdä sovinnollisesti ja se tehdään yleensä avioliiton päättymisen jälkeen.

Mitä avioehto suojaa?

Erotilanne käytännössä tapahtuu nopeasti ja siihen on vaikea taloudellisesti varautua, varsinkin jos osituksen sisältö tulee yllätyksenä, eikä siihen ole varautunut. Yleensä mukana on osapuolten lapset, jolloin olisi tärkeä saada ero hoidettua mahdollisimman sopuisasti. Monesti tilanne on se, että yhteinen kotina lapsille ajateltu omakotitalo joudutaan myymään, koska kummallekaan osapuolelle ei ole taloudellisia resursseja jäädä erotilanteen synnyttämän paineen ja muutoksen vuoksi siihen asumaan. Eroon liittyy myös muuta kuormittavuutta ja se jo on monelle tarpeeksi kestää, siten ammattilaisen palkkaaminen laki- ja taloudellisten asioiden hoitamiseen, on todella järkevää ja vähentää tilanteen kuormittavuutta.

Johtopäätöksenä avioehdolla on edelleen turhaan negatiivinen kaiku ja se tulee ajatella järkeväksi ja riitoja ehkäiseväksi taloudellisia asioita koskevaksi sopimukseksi avioliiton päättyessä puolison kuoleman tai avioero tapauksessa, silloin kun halutaan rajata omaisuutta avio oikeuden ulkopuolelle tai halutaan ettei ole oikeutta mihinkään omaisuuteen. Osapuolet voivat tulla hyvinkin erilaisista taustoista ja toinen osapuoli ei näe tilannetta samalla lailla kuin itse näkee. On ikävä huomata tämä vasta erotilanteessa. Siten oikeus toistensa omaisuuteen voi tulla yllätyksenä. Siten aviopuolisot voivat yhdessä päättää avio oikeudesta tai sen laajuudesta ja tehdä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimuksen sisältö vaikuttaa siten merkittävästi osituksen kulkuun ja siten avioehtosopimuksen laatimiseen tulee kiinnittää huomiota. Avioliiton päättyessä puolison kuolemaan tai kun ositus on tullut vireille on jo liian myöhäistä. Osapuolten tulee käyttää esteetöntä todistajaa ja avioehtosopimus tulee rekisteröidä digi ja väestötietovirastossa.

Anna Annian auttaa

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi kysyttävää koskien avio oikeutta, avioehtoa. Kerromme myös miten omaisuuden ositus tai omaisuuden erottelu toimitetaan laillisesti. Kerromme miten avioehtosopimuksella voidaan rajoittaa avio oikeutta. Tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä esimerkiksi uuden avioehtosopimuksen laatimiseksi puolisoiden omaisuuden tilanne huomioiden. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme