Author picture

Asianajaja, lakimies vai juristi – tiedätkö eron?

Arkikielessä puhuttaessa nimikkeet asianajaja, lakimies ja juristi menevät monella sekaisin. Lakimies ja juristi ovat keskenään synonyymeja ja tarkoittavat yksinkertaisesti henkilöä, joka on suorittanut oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon, eli oikeustieteen kandidaatin (OK) tai oikeustieteen maisterin tutkinnon (OTM). Oikeustieteen kandidaatti tutkintonimikkeenä oli käytössä vuodesta 1963 vuoteen 2005 saakka, jonka jälkeen käyttöön otettiin oikeustieteen maisteri tutkintonimike. Nykyään siis ei voi valmistua oikeustieteen kandidaatiksi.


Asianajaja puolestaan on suojeltu ammattinimike. Asianajajaksi itseään saa kutsua ainoastaan Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty henkilö. Asianajajaliiton jäseneksi puolestaan voidaan hyväksyä vain henkilö, joka on vähintään 25-vuotias, suorittanut suomalaisen ylemmän oikeustieteen korkeakoulututkinnon, suorittanut hyväksytysti asianajajatutkinnon, omaa vähintään 4 vuoden työkokemuksen, josta puolet asianajoalalla. Lisäksi asianajajaksi hyväksyttävä henkilö ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu. Asianajajaliitto ylläpitää asianajajista julkista rekisteriä.


Asianajajien ohella oikeudenkäynnissä toista saa edustaa lupalakimies, eli luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Luvan saamisen edellytyksenä on Suomessa suoritettu ylempi oikeustieteen korkeakoulututkinto. Lisäksi lupalakimieheksi haluavan tulee osoittaa riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään, eikä henkilö saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.

Asianajajamme auttavat sinua mielellään oikeudellisissa ongelmissasi. Me Annialla tarjoamme sinulle 15 minuutin ilmaisen alkukartoituksen, jossa voit keskustella tilanteestasi asianajajamme kanssa. Voit ottaa meihin yhteyttä ilman sitoutumista matalalla kynnyksellä. Pyynnöstä voimme myös antaa sinulle hinta-arvion koko toimeksiannosta, jos päätät aloittaa yhteistyön kanssamme. Ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme