Author picture

Arvonlisäverotuksen huomioiminen osana liiketoimintaa

Arvonlisäverovelvollisuus koskee lähtökohtaisesti kaikkea tavaroiden ja palveluiden myyntiä, ellei toimintaa ole nimenomaisesti säädetty verottomaksi tai liiketoiminta on arvonlisäverolain ulkopuolista toimintaa. Kestävä liiketoiminta ei elä arvonlisäverojen palautuksista tai kärsi arvonlisäveron maksuvelvollisuudesta. Toisaalta kestävä liiketoiminta ottaa verotukselliset asiat huomioon kuten arvonlisäveron. Koska arvonlisäverotus on oma-aloitteista, yrityksen kannattaa ottaa omaan liiketoimintaansa liittyvä verovelvollisuudet ajoissa selville. 

Liiketoiminnan kannattavuus riippuu luonnollisesti monesta tekijästä arvonlisäveron ollessa yksi niistä. Yksinkertaisimmillaan arvonlisäveron vaikutuksia liiketoimintaan on hyvä arvioida oman myynnin ja ostojen veroprosentin näkökulmasta. Jotkin myynnit poikkeavat yleisestä 24 prosentin verokannasta, jolloin toimintaan liittyvät tuotantopanokset voivat olla arvonlisäveroltaan suurempia kuin itse myyty palvelu tai tavara. Myös se kannattaa huomioida, liittyykö liiketoimintaan arvonlisäverotonta toimintaa, koska tällöin kaikkia hankintoihin sisältyviä arvonlisäveroja ei saa vähentää.

Toinen yksinkertainen arviointinäkökulma on myynnin suunta ja asiakkaan asema. Yrityksen on hyvä tarkastella nykyistä ja tulevaa liiketoimintaansa kysymällä itseltään esimerkiksi, onko kyseessä veroton kansainvälinen kauppa tai verollinen tuonti/hankinta, onko ostaja liiketoimintaa harjoittava yritys vai luonnollinen henkilö tai minne tarkalleen myynti kohdistuu. Kaikki Suomen sisällä tapahtuvat myynnit eivät ole arvonlisäverollisia, jos tietyt edellytykset täyttyvät. EU-kauppaan ja muuhun kansainväliseen kauppaan sisältyy rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuuksia, jotka yrityksen tulee myös tietää. On hyvä käyttää liiketoiminnan arvonlisäverotuksen arvioinnissa asiantuntijan apua. Meiltä saat vastauksen pieniin ja laajoihin kysymyksiin nopeasti.

Tulevaisuuden näkymät

Yrityksen on hyvä katsoa myös tulevaisuuteen ja valmistautua uudistuksiin, jotka vaikuttavat rekisteröinti- ja ilmoitusvelvollisuuksiin sekä itse verovelvollisuuteen. Merkittäviä muutoksia on näkyvissä jälleen EU:n tasolla, kun EU:n komissio on antanut ehdotuksen arvonlisäverotuksen digitaalisoimisesta (ViDA – Vat in the Digital Age). Ehdotuksessa pyrkimyksenä on luonnollisesti arvonlisäverotuksen harmonisaation lisääminen muun muassa e-laskutuksen käyttöönotto reaaliaikaisena EU-jäsenvaltioiden rajat ylittävissä b2b myynneissä. Ehdotus voi johtaa siihen, että sitä käytetään myöhemmin kaikessa myynnissä, myös kotimaisessa myynnissä.

Kolmas yleinen kannattavuuteen vaikuttava näkökulma on liiketoiminnan suunnittelu sellaiseksi, että se on varmasti lainmukaisen verosuunnittelun avulla optimoitu yrityksen verotuksessa. Verosuunnittelu on täysin sallittua ja jopa lainsäätäjän tavoite, jotta yritykset voivat saada parhaan mahdollisen tuloksen aikaiseksi. Yrityskauppoihin ja omaan yritykseesi liittyvät arvonlisäverovelvollisuudet kannattaa heti aluksi selvittää asiantuntijan avulla. Näin voit keskittyä itse vain liiketoiminnan pyörittämiseen ja kasvuun.

Aina yritykselle ei ole selvää, miten Verohallinto arvioi liiketoiminnan luonteen ja sen vaikutukset verotukseen. On kuitenkin tärkeää, että yritys tunnistaa liiketoimintansa verovelvoitteet, jotta nämä eivät häiritse arkipäiväistä bisnestä. Me autamme sinua tässä ja otamme asiasta selvää puolestasi.

Voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi alv-konsultointia tai verokonsultointia yrityksellesi, sekä voimme keskustella yleisemmin liiketoiminnan suunnittelusta. Autamme sinua arvioimaan veroriskit ja -hyödyt sekä velvollisuutesi, jotta vältyt turhilta veronmääräämisiltä ja veronkorotuksilta. Autamme myös ennakkoratkaisuhakemusten laadinnassa sekä oikaisu- ja valitusprosesseissa. Olemme myös tukenasi, jos yrityksesi tarvitsee apua verotarkastuksissa. Meiltä saat tarvittaessa kokonaisvaltaista juridista neuvontaa yrityksesi asioissa. Katso myös muut tarjoamamme lakipalvelut yrityksille tai ota yhteyttä!

Jaa blogikirjoituksemme